Компаниите за минерална вода получават без търг до 95% от ресурса

Компаниите за минерална вода получават без търг до 95% от ресурса

Натискът на големите концесионери за бутилиране на минерална вода да получат без търг и конкурс остатъчния ресурс от находищата се увенча с успех след приемането на промените в Закона за водите на 10 юни т.г.

Концесионирането на минералните води стартира през 1999 г. с отдаването на повечето най-атрактивни находища "по право", което ще рече без търг и конкурс, на основание законово заявени права от търговски дружества, с основен предмет на дейност добив на минерална вода (предимно бившите трудово-производителни кооперации).

На фирмите е позволено да използват само част от ресурса на извора, но идва момент, в който големите бутилиращи компании като "Девин" и "Банкя", за които се твърди, че се ползват с протекциите на ДПС, искат да разширят производството си.

Концесиите за минерални извори пък се определят от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), контролирано от ДПС.

Въпросните компании настояват с анекс към договора да им се разреши да ползват по- големи обеми минерална вода. Досега това беше невъзможно, защото остатъчният ресурс на изворите се разпределяше с конкурс, който може да се спечели от съвсем различна компания.

Сега обаче желанието на големите в бранша е удовлетворено и с едно заявление и анекс бутилилиращите компании, които вече имат концесия, могат да получат до 95% от ресурса на водоизточника и то за срок от 35 години. Останалите 5% трябва да се предоставят за свободно ползване на гражданите.

Освен това с новите текстове се въвежда правилото едно находище или водоизточник да се предоставя само на един концесионер. Досега един извор можеше да се експлоатира от няколко бутилиращи компании, което води до дублиране на имена и засягане на корпоративни интереси, оплакваха се от бизнеса.

Към това се добавя и изискването на европейска директива, която гласи:1 извор – 1 марка, т.е. един концесионер.

Поправките в закона решават въпроса със заварените до момента концесии. На водоизточници, където има повече от един концесионер, свободният ресурс ще се разпредели между всички тях, пропорционално на определения към момента на влизане в сила на този закон общ експлоатационен ресурс по концесионния договор на всеки от тях.

Справката за 2007 г. сочи, че първите три призови места в сектора държат бутилиращи компании "Девин" АД, "Бутилираща компания Горна баня" ООД и "Бутилираща компания - Минерални води-Банкя". През 2007 г., тези три компании са бутилирали приблизително 65 % от предоставения ресурс минерални води, като са внесли в републиканския и общинския бюджет 1 671 699 лева, което съставлява 63 % от общия размер на концесионното плащане внесено от всички концесионери (2 633 000 лв.).

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?