Компромис за 16 млрд. евро допълнително за Covid и други кризи в бъдещия бюджет на ЕС

30% от средствата приоритетно за климата

Компромис за 16 млрд. евро допълнително за Covid и други кризи в бъдещия бюджет на ЕС

16 млрд. евро допълнително бяха договорени във вторник, след десет седмици интензивни преговори между Европейския парламент и Съвета на ЕС за проекта на споразумение за следващата многогодишна финансова рамка 2021—2027 г. и за нови собствени ресурси, които ще бъдат осигурени главно от нови данъци в общността. Заформящият се компромис обаче трябва да бъде одобрен от двете институции.

Допълнителни средства за водещи програма и Covid

15 милиарда евро ще бъдат използвани за подсилване на водещите програми за защита на гражданите от настоящата пандемия от Covid, за предоставяне на възможности за следващото поколение и за запазване на европейските ценности. Други, 1 милиард евро, ще бъдат вложени за увеличаване на възможностите за гъвкавост за справяне с бъдещи нужди и кризи.

"Основният приоритет на ЕП беше да осигури увеличение за водещите програми, които са изложени на риск от недостатъчно финансиране съгласно споразумението на Европейския съвет от юли 2020 г., което застрашава ангажиментите и приоритетите на ЕС, по-специално Зеления пакт и програмата в областта на цифровите технологии", посочиха в съобщение на пресслужбата на ЕП.

Допълнителните средства ще бъдат взети главно от суми, съответстващи на глоби в областта на конкуренцията, (които дружествата трябва да плащат, когато не спазват правилата на общия пазар на ЕС или незаконно са си осигурили доминираща позиция). Решението е в съзвучие с отдавна изразеното искане на ЕП средствата, генерирани от Съюза, да останат в бюджета на ЕС.

Благодарение на този компромис, реално Европейският парламент, наред с другото, утроява финансовия пакет за EU4Health (програмата "ЕС в подкрепа на здравето"). Средства от програмата се използват за отговора на ЕС за Covid.

Компромисът гарантира равностойността на още една година финансиране за "Еразъм+" и гарантира, че финансирането на научните изследвания продължава да нараства.

Нови ресурси от нови данъци

Преговарящите от страна на ЕП изготвиха пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси през следващите 7 години, като реално средствата ще бъдат осигурени от нови данъци.

Сред тях е данъкът върху пластмасовите продукти от 2021 г. Предвижда се от 2023 г., евентуално схемата за търговия с емисии да бъде свързана с механизъм за корекция на въглеродните емисии.

От 2024 г. се предвижда, данък върху цифровите технологии и собствен ресурс на база собствени ресурси, както и финансова вноска, свързана с корпоративния сектор или нова обща основа за облагане с корпоративен данък от 2026 г.

Акцент върху "зелените" политики

Ще бъдат приложени подобрени методики за проследяване на климата и биологичното разнообразие, за да се гарантира, че поне 30% от общия размер на бюджета на ЕС и разходите от Плана за възстановяване на ЕС - NextGenerationEU ще подкрепят целите в областта на климата, както и да се гарантира, че 7.5 % от годишните разходи са предназначени за цели в областта на биологичното разнообразие от 2024 г. и 10 % от 2026 г. нататък.

Друг хоризонтален приоритет в МФР ще бъде насърчаването и интегрирането на принципа на равенство между половете, придружено от задълбочена оценка на въздействието върху равенството между половете и мониторинг на програмите.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?