"Комуналкредит" - Австрия дава 10 млн. евро заем на Общинска банка

Общинска банка АД и австрийската банка "Комуналкредит Австрия" АГ подписаха в петък споразумение за кредитна линия от 10 млн. евро.

Кредитът е необезпечен и с 10-годишен срок на погасяване. Средствата са предназначени за финансиране на проекти в публичния сектор и за общински проекти, съобщиха от Общинска банка.

Кредитната линия с "Комуналкредит Австрия" АГ е с максималния срок на изплащане. В споразумението е заложен едногодишен период за усвояване на средствата и 2 години гратисен период за плащанията по главницата.

Сред големите инвестиционни проекти, на които Общинска банка е агент и водещ финансов консултант, са: първата еврооблигационна емисия в България на стойност 50 милиона евро, пусната от Столична община през 1999 г.; проектът за разширяване на софийското метро - комплексно проектно финансиране за 12,894 млрд. йени (около 125 млн. долара/, отпуснато от Японската банка за международно сътрудничество; проектът за рехабилитация на столичния градски транспорт - с отпуснати от Европейската банка за възстановяване и развитие средства в размер на 35 млн. евро; водната концесия на Столичната община и др.

Споделяне

Още от Бизнес