Конкурс за стипендии за разследваща журналистика на BIRN

Конкурс за стипендии за разследваща журналистика на BIRN

Балканската мрежа за разследваща журналистика (BIRN) обяви, че за осма поредна година приема кандидати за стипендия за разследваща журналистика.

Опитни журналисти от България, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния и Сърбия могат да кандидатстват за нея.

Всяка година десет журналисти, избрани сред кандидатите, получават финансова и професионална подкрепа, за да направят задълбочено проучване по тема, която има както регионално, така и значение в рамките на Европейския съюз.

Темата за 2014 г. е "Поколения“.

Кандидатите се подбират от независим комитет. Избраните журналисти получават 2000 евро стипендия и до 2000 евро, които да използват за пътни и други разходи, свързани с проучването си. Те също ще посетят международни семинари за кариерно развитие, както и по време на проучването си ще могат да разчитат на подкрепа от свой ментор. Материалите ще се публикуват на английски език и на местния език в авторитетни регионални и международни медии.

В допълнение трите най-добри материала ще получат награди от съответно 4000, 3000 и 1000 евро.

Крайната дата за кандидатстване е 5 март 2014 г.

Формата за кандидатстване, насоките и подробна информация могат да се видят онлайн на адрес fellowship.birn.eu.com.

Програмата цели да насърчи качествената журналистика и е подкрепяна от ERSTE Foundation и от Отворено общество в сътрудничество с BIRN.

Споделяне

Още от Общество