Конкурсът за нов облик на столичния пл. "Св. Неделя" тръгва отново

Този път критериите за участие са силно занижени

В момента пл. "Св. Неделя" е в доста окаяно състояние - голяма част от плочките на и около него са изпочупени, а ремонт не се прави, защото се чака цялостното решение. Сн. БГНЕС

Архитектурният конкурс за обновяване на един от ключовите столични площади започва отначало. След преработка на условията, Столичната община обяви за втори път надпреварата за идейни разработки за преобразяване на пл. "Св. Неделя".

Този път ограниченията за участие в конкурса са свързани единствено с опита на участниците. Отпаднали са изискванията за оборот.

Причината за сериозното облекчаване на условията за участие е протест на Камарата на архитектите в България, която обяви първоначалните условия за участие в надпреварата като дискриминационни спрямо българските архитекти. Главният архитект Здравко Здравков, който движи конкурса, отговори, че нищо не пречи на български архитектурни студия да участват, а условията са завишени, тъй като става въпрос за емблематично пространство и не може визията му да се остави на хора без опит.

Въпреки това първият конкурс беше спрян, а условията преработени.

Преди почти 6 години общината завърши друг конкурс за обновяване на пл. "Св. Неделя", в който на първо място бяха класирани две разработки. В последствие местната власт се отказа да ремонтира площада по някой от тези проекти, тъй като те се оказаха трудни за реализиране.

Новите изисквания

Според правилата на обявения сега конкурс от участниците се иска само да са изпълнили подобен проект в последните 10 години. Уточнено е, че за изпълнение на това изискване се приема представянето на изработени, одобрени или в процес на реализация инвестиционни проекти за изграждане и/или реконструкция на площадни пространства и/или пешеходни зони и/или открити пешеходни пространства към обществени сгради. Площта им трябва да е над 1.5 ха.

В първата процедура, обявена през миналата година, отново опитът беше сред основните изисквания за участие, но в портфолиото на кандидатите трябваше да бъдат включени проекти от последните 3 години.

Освен това първоначално бяха заложени сериозни критерии за оборот. При първия опит до участие в конкурса трябваше да се допускат фирми с оборот от поне 1.5 млн. лева за последните три години и приходи от 750 000 лева от проектиране на градски площади, паркове и/или пешеходни пространства. Освен това трябваше в последните три години кандидатите да са направили проект за реконструкцията на поне един площад, пешеходно пространство или парк с площ над 2.5 хектара.


Участниците в конкурса трябва да предложат решение за експониране на археологическите разкопки в рамките на площада. Сн. БГНЕС

Идеята на главния архитект беше така да бъдат привлечени големи международни архитектурни бюра и да се повиши качеството на идеите за обновяване на "Св. Неделя".

В последствие, след настояване на Камарата на архитектите в България, тези критерии трябваше да бъдат занижени наполовина. Последва нов протест на съсловната организация и конкурсът беше спрян.

При повторното му обявяване изискване за оборот за участието въобще няма. Опасенията са, че това може да доведе до отказ от участие на международни архитектурни бюра, които иначе имали интерес да участват при високите критерии. Причината е, че за тях било важно с кого се състезават.

Предварителен подбор

И преработените условия на конкурса за "Св. Неделя" включват предварителен подбор на кандидатите. Той ще се прави според опита на експертите, които участват в разработването на проектите.

След оценяването по този критерии, трябва да бъдат избрани няколко екипа, които вече ще бъдат поканени да представят разработките си. Те ще бъдат оценени от международно жури при пълна анонимност на авторите.

Ако участниците в конкурса са до 20, на втория етап ще бъдат допуснати 7 екипа. При до 50 заявления ще се направи подбор на 9 кандидати, а при над 51 предложения - на 11.

Анонимност при оценката

След предварителното отсяване, избраните екипи ще бъдат поканени да представят и същинските си разработки за обновяването на "Св. Неделя". Оценката им ще се прави по няколко критерия. Единият е рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение – осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение.


Разработките трябва да включват и решение за оптимизиране или премахване на трамвайното трасе, което минава покрай църквата "Св. Неделя". Сн. БГНЕС

Вторият е целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони – осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство.

Ще се оценява и осъществяването на приемственост между съществуващите стари и нови сгради и структури. Важен критерий е и експонирането и социализирането на археологически находки в рамките на площада.

Ще се оценява и съвременният и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, включително предложените настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност.

Сред критериите е и евентуалната стойност на ремонта, на колко етапа може да се осъществи и колко устойчиви са предложените материали за изпълнение и поддръжка.

Награди

След края на конкурса ще бъдат присъдени награди на обща стойност 250 000 лева. Авторите на класирания на първо място проект ще получат като награда 70 000 лева, но и възможност да подпишат договор със Столичната община за разработването на инвестиционен проект за ремонта на "Св. Неделя". Прогнозната стойност на тази поръчка е 500 000 лева.

За класирания на второ място проект е предвидена награда от 60 000 лева, за трето място - 50 000 лева, за четвърта награда - 40 000 лева, и за трета - 30 000 лева.

Проектите трябва да са разработени според заданието за конкурса. То включва изискване за предложения за разтоварване на площада от автомобили и градски транспорт, за намаляване на възможностите за паркиране около него, както и за оптимизиране или премахване на трамвайното трасе.

Трябва да се вземе предвид как предложените решения ще повлияят на трафика като цяло. Заданието за конкурса предвижда подобряване на пешеходните връзки. Трябва да се експонират и археологическите разкопки. Допуска се развитието на подземно ниво на площада, за да се свърже археологията под него с вече разкритите артефакти около ЦУМ.

Срокове

Резултати от конкурса ще има през втората половина на годината. Ако всичко е наред, няма обжалвания и спиране на процедурата, заявки за участие ще се подават до 8 май. До 30 юли екипите, които са минали през първото сито на конкурса, ще бъдат поканени да подадат проектите си за оценка от международното жури.

Те ще имат поне 90 дни, за да представят разработките си.

След това проектите ще бъдат оценени и класирането обявено. Ако нито един от проектите не събере необходимия минимум от точки при оценяването, може да не се присъжда първа награда. В този случай журито може да предложи на общината да не сключва договор за инвестиционен проект с нито един от кандидатите.

Надпреварата може да бъде прекратена и ако има подадено само едно заявление, ако отпадне необходимостта от обновяване на площада или не са осигурени средства за продължаване на проекта.

Споделяне

Още по темата

Още от България