Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана срещу текстове от АПК

Конституционният съд (КС) е образувал дело по искане на омбудсмана за обявяване на противоконституционни две разпоредби от Административно-процесуалния кодекс (АПК), съобщиха от съда в четвъртък.

В двата текста, които омбудсманът атакува, се казва: "Когато съдът отхвърли оспорването или оспорващият оттегли жалбата, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредба от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв" и "Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения."

Според омбудсмана тези текстове нарушават правата на гражданите.

Докладчик по делото е съдия Евгени Танчев.

Споделяне

Още от България