Конституционният съд отмени туристическия данък

Конституционният съд отмени туристическия данък

Туристическият данък, който бе въведен през април миналата година, е противоконституционен. Това е решил Конституционният съд (КС) на 5 април.

Делото в съда бе образувано по искане на лявата парламентарна опозиция. Миналата година 61 народни представители от БСП и ДСБ атакуваха налагането на данъка с промени в Закона за местните данъци и такси.

Според промените данъкът замени туристическата такса и се пресмята на базата на най-малко 30% заетост на легловата база, независимо дали е имало такава заетост през годината. Туристическата такса се плащаше върху реализирания брой нощувки в дадения хотел.

Мотивът за преминаването към данъка беше ниската събираемост на таксата и жалванията на общините, че хотелиерите крият нощувки. Хотелиерите обаче са на мнение, че хотелите, които работят сезонно, не могат да докарат 30% годишна заетост и затова данъкът е в техен ущърб.

Самото атакуване на туристическия данък пред КС стана без да му се отдели достатъчно внимание в публичното пространство. "Дневник" напомня, че вносителите са атакували закона, в който има текст, според който се облагат реализираните нощувки, а данъкът за тях се изчислява като броят на реализирани нощувки за месеца се умножава по размера на данъка, въведен с решение на общинските съвети по места.

"В пълно противоречие с останалите разпоредби на описаната нова уредба на туристическия данък се въвежда едновременно и друг, различен обект за облагане, а именно броят на леглата в средствата за подслон, независимо от действително осъществените в тях нощувки", казват в искането си депутатите.

Според тях освен че се подменя обектът на облагане (в случая 30% от легловата база, а не реализираните нощувки) има и "недопустимо смесване на елементи от две категории преки данъци - подоходни и имуществени". Това пък противоречи на принципа за правова държава, заложен в Конституцията, смятат народните представители.

"Незаконосъобразното увеличение на туристическия данък, чрез облагането и на хипотетични доходи, при трайната тенденция за намаляване на реалните доходи, както на гражданите, така и на предприятията от туристическия сектор, противоречи и с принципа, регламентиран в Конституцията, за съобразяване на данъците с доходите", е записано още в искането на депутатите до съда.

КС приема част от аргументите на депутатите и обявява за противоконституционен текста за туристическия данък.

В мотивите си съдът казва, че според Закона за местните данъци и такси туристическият данък се дължи помесечно и се определя от броя на предоставените нощувки. "Облагането е на основата на броя предоставени услуги – нощувки, и очевидно има подоходен характер", казват от съда.

Според съдиите обаче предвиденият в друг текст от закона "минимален размер на туристическия данък, дължим в годишен аспект, вече има характер на имуществен данък", тъй като "размерът му се определя от капацитета (броя легла) на обекта на облагане".

"В правната регламентация на туристическия данък са използвани елементи, присъщи както на имуществените, така и на подоходните данъци", се казва още в становището. Така според съдиите тези текстове противоречат на конституцията, съгласно която "понятията "доходи и имущество" изискват разграничаване между подоходните и имуществени данъци".

Съдиите се позовават и на решение на Конституционния съд от 1996 г., според което не трябва да се допуска елементи на едната категория данъци в другата.

С особено мнение решението е подписано от съдиите Цанка Цанкова и Стефка Стоева.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?