Конституционният съд парира атаката на ГЕРБ срещу машинния вот

Конституционният съд парира атаката на ГЕРБ срещу машинния вот

Конституционният съд отхвърли аргумнентите на ГЕРБ срещу машинното гласуване и излезе с решение, че вотът с електронни устройства не противоречи на основния закон. Преди това партията на Бойко Борисов застъпи тезата, че въвеждането на машинно гласуване във всички секции с над 300 избиратели нарушава конституционния принцип за равни избирателно права.

ГЕРБ твърдяха, че машинното гласуване не е достатъчно сигурно и заради това в малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. Конституционният съд отхвърля този аргумент, посочвайки, че бюлетината за машинно гласуване е точно като хартиената.

"По своята същност бюлетината за машинно гласуване не е нищо друго освен пренасяне и визуализиране на текста от хартиената бюлетина върху електронен носител", се казва в решението на КС.

Съдът напомня, че един глас, подаден чрез машинен вот, има същата тежест като един глас, подаден с хартиена бюлетина. Поради тази причина не може да се твърди, че има нарушаване на принципа на равно избирателно право

"Начинът на гласуване – чрез отбелязване на вота върху хартиена бюлетина, върху бюлетина за машинно гласуване или по друг начин, по който се упражнява правото на глас – е въпрос на законодателна целесъобразност, която сама по себе си не подлежи на контрол за конституционност, стига законът да спазва принципите на избирателното право, установени в чл. 10 от Конституцията", се казва в решението.

КС обяснява, че начинът на подаването на самата бюлетина не е свързан с конституционно защитено право на избирателите.

"Щом независимо от технологията на гласуване, законът предвижда равно третиране на различните начини на гласуване и обезпечава спазването на конституционните принципи на избирателното право в различните хипотези, то законодателният орган е действал в пределите на допустимата законодателна целесъобразност", се казва в решението.

В своята конституционна жалба ГЕРБ обяснява даже, че вотът с машина по своята същност не е пряк. КС казва, че това не е вярно, защото гласуването с машина и бюлетина става в контролирана среда, а самите електронни устройства подлежат на специална техническа проверка. Избирателите могат да проверят начина, по който електронната система регистрира гласовете им, защото машината издава контролна разписка.

В решението на КС се казва, че парламентът е успял да създаде правна рамка, която осигурява произвеждането на избори в съответствие с принципите на публичност и прозрачност и с изискването за контрол върху изборния процес.

По отношение на предвиденото гласуване с бюлетини в малките секции, КС казва, че разделението е напълно допустимо, когато се основава на обективни и законоустановени критерии. Така има предвидено гласуване и с подвижна избирателна кутия за карантинирани, в болниците, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на корабите под българско знаме.

Дебатът за машинното гласуване е бил доста оспорван. КС взема решението със 7 на 5 гласа. С особено мнение са Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова, Таня Райковска, които са на обща позиция, както и докладчикът Филип Димитров.

По отношение на гласуването с хартиени бюлетини в малките секции на особено мнение са Павлина Панова, Красимир Влахов и Анастас Анастасов.

Споделяне

Още по темата

Още от България