Конституционният съд подхваща законността на ДП “Пристанищна инфраструктура”

Конституционният съд подхваща законността на ДП “Пристанищна инфраструктура”
Искането на 48 депутати от сегашното Народно събрание да се обяви за противоконституционно създаването на държавното предприятие “Пристанищна инфраструктура” бе допуснато за разглеждане по същество от Конституционния съд (КС). Атакуван е параграф 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Според народните представители тази промяна противоречи на Конституцията, тъй като липсва каквото и да било основание за обособяване на пристанища за обществено ползване с регионално значение, които могат да са както държавни и общински така и частни.

Със създаването на държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" също се нарушава, според вносителите, основният закон, тъй като съединяването на държавни функции със стопанска дейност в конкретния случай води до установяване на монополни права върху пристанищата и пристанищните дейности.

На Конституцията противоречат и два нови члена в Закона за морските пространства, които поставят в неравностойно положение операторите в пристанища с национално значение спрямо операторите в такива с регионално значение и се създават условия за нелоялна конкуренция, твърдят народните представители.

Като заинтересовани страни по делото са конституирани Народното събрание, Министерскияг съвет, министърът на транспорта, Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация", държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура", Българската асоциация на корабните брокери и агенции, Асоциацията на българските пристанища, пристанищни оператори и концесионери и Асоциацията на българските частни пристанища.

Споделяне

Още от Бизнес