Консултации по екооценката за промени в Общия устройствен план на Царево

Общественото обсъждане на плана ще е на 23 март в читалище "Георги Кондов"

Консултации по екооценката за промени в Общия устройствен план на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) съобщи, че открива на 14 февруари 2020 г. временно преустановената процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на проекта за изменение на общия устройствен план на община Царево.

Крайният срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по екооценката е 17:30 часа на 16 март 2020 г.

Обхватът на проекта за изменение на общия устройствен план е цялата територия на община Царево, всички 13 населени места в нея - градовете Царево и Ахтопол и 11 села, както и землищата им.

В община Царево попадат четири защитени зони, както и няколко вида защитени територии. Това са природен парк "Странджа", резерватите "Силкосия" и "Тисовица", три природни забележителности и осем защитени местности.

Министерството на околната среда и водите е дало положителна оценка на Доклада за степента на въздействие на проекта за изменение на общия устройствен план върху предмета и целите на защитените зони. Това становище е приложено към Доклада за екологична оценка.

Всички документи са предоставени за достъп в срок от 30 дни в сградата на община Царево. Те могат да се видят всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:30 часа.

Публикувани са и на електронните страници на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на община Царево.

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на община Царево.

След приключване на срока за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23 март 2020 г. от 17:30 часа в залата на читалище "Георги Кондолов" в Царево.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?