Концентрацията на еврофондовете във фирми излиза на светло

Полицейските европрограми се включват в ИСУН, само селската отказва

Концентрацията на еврофондовете във фирми излиза на светло

Изпълнението на оперативните програми, финансирани от еврофондовете, вече може да се следи в реално време чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение, т.нар. ИСУН 2020.

Той вече ще дава информация при концентрация на европейски средства в една компания, нещо, което не беше възможно при стария ИСУН, стана ясно при представянето на системата.

"Новият ИСУН е много по-добър от стария. Той е като елхичка. Още закачаме играчките по него. Звездичката му ще е закачането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)", образно описа новата система вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев.

Това е единствената европрограма, която все още не се е присъединила поради нежеланието от страна на служителите във фонд "Земеделие", които са свикнали да работят със системата ИСАК. Вероятно има и страх всичко да излезе на светло, заради непрекъснато случващите се скандали във фонд "Земеделие".

За разлика от тях колегите им от програма "Рибарство" вече са включени в ИСУН, а съвсем скоро предстои да влязат и програмите "Вътрешна сигурност" и "Миграция" на МВР, съобщи Малина Крумова, директор на Централното координационно звено.

Системата

Системата дава възможност за проследимост на всяка оперативна програма, процедура и договор – от кандидатстването до разплащането на европейските средства.

Дава подробна информация за одобрените проекти - партньори, изпълнители и дори подизпълнители, нещо, които досега липсваше.

С ИСУН 2020 може да се кандидатства електронно. От май 2015 г. досега са подадени над 6500 предложения за над 7.8 млрд. лв. Всички документи се подават с електронен подпис.

Разработени са унифицирани документи, които позволяват структуриране на данните и извличане на справки и анализи по различни критерии – по програми, райони за планиране, бенефициенти, кандидати и други.

Качени са и прогнозните бюджети по всяка една програма за съответната финансова година. Това досега липсваше като информация и нямаше възможност да се следи дали страната ни губи пари.

"Електронизацията на процесите гарантира прозрачност и води до намаляване на разходите за кандидатстване, отчитане, управление, наблюдение и контрол на средствата от ЕС", коментира Томислав Дончев.

Какво предстои

Системата дава възможност да се надгражда. Управляващите обещаха в нея да бъде публикувана и информация за наложените финансови корекции по проектите, както и допълнителна таблица за изпълнението на годишните бюджети, за да има проследяемост, и данни за разместванията на средствата по приоритети и програми след 2018 г.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?