Концесионните такси за плажовете ще са според категорията им

Поставянето на кърпи и палатки върху дюните се забранява

Концесионните такси за плажовете ще са според категорията им

Плажовете по Черноморието да бъдат разделени в няколко групи и от това да зависи наемът или концесионната такса за тях, предлага Министерството на туризма чрез промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Измененията предвиждат още ограничаване на обжалването в хода на процедурите по отдаване на концесия.

Според промените плажовете трябва да се разделят в четири групи. В първата ще влизат тези, които са близо до урбанизирани територии (градове, села, курорти). Във втората ще са плажовете, които са извън населени места, но пък са близо до туристически обекти. В трета група ще са плажовете далеч и от населени места, и от туристически обекти, а в четвъртата - тези с ограничено ползване или за определен вид туризъм. Всяка група ще има по три подгрупи.

Самото разпределяне по категории ще става по критерии, които ще бъдат разписани в наредба. Всички ивици ще бъдат вкарани и в публичен електронен регистър. На всеки три години разпределението ще се преразглежда. Това ще се прави и преди предоставянето на концесия или отдаването под наем.

Категорията на плажа ще е определяща при вземането на решение за наема или концесионната такса, които ще се събират за него.

С проекта се предвижда още да се ограничи обжалването в хода на процедурите по даване на плажни концесии. Ако текстовете бъдат приети, няма да може да се обжалва отстраняването на участници преди отварянето на офертите, например. Недоволните ще могат да си търсят правата чак след приключването на процедурата.

Министерството на туризма се опитва да въведе и повече отчетност при харченето на парите от концесии и наеми на плажове от страна на общините. Според закона половината от постъпленията отиват в общината, на чиято територия е съответната пясъчна ивица. Средствата трябва да се инвестират в туризъм, включително за подобряване на достъпа до съответния плаж. Министерството на туризма предлага местните власти да докладват всяка година как са похарчили парите, което впоследствие да подлежи на контрол и от Сметната палата.

Без палатки и кърпи върху дюни

С промените се въвеждат допълнителни забрани с цел опазване на дюните по крайбрежието. Предлага се да се забрани поставянето на плажни принадлежности като кърпи, шезлонги и др. върху пясъчните образувания, както и паркирането и преминаването през тях с коли.

За нарушителите ще има глоби от 1000 до 3000 лв. или имуществени санкции, диференцирани според провинението. За поставяне на плажни принадлежности върху дюни те ще са между 2000 и 5000 лв., а за преминаване с кола или паркиране - от 3000 лв. до 5000 лв.

Нови глоби

Министерството на туризма предлага да се въведат и допълнителни глоби за нарушение на закона като някои от тях са по-ниски в сравнение със сега действащите санкции. Например в момента за ограничаване на свободния достъп до плаж е предвидена глоба от 3000 до 6000 лв. за физически лица и от 6000 до 12 000 лв. за фирми. С измененията се предлага глобите да станат от 2000 до 4000 лв. или да се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Увеличава се наказанието за нарушаване на забраните за строителство в курортите от 15 май до 1 октомври. Ако текстовете бъдат приети, наказанието за това ще е глоба от 1000 до 10 000 лв. или санкция от 10 000 до 50 000 лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?