Концесията на летище "Пловдив" е прекратена

Предстои обявяване на нова

Концесията на летище "Пловдив" е прекратена

Министерският съвет прекрати концесията на летище "Пловдив". Причината е, че след отказа на китайско-холандския консорциум да подпише договор, офертата на втория класиран – местно обединение между "Тракия икономическа зона" и транспортният превозвач ПИМК е значително по-ниска от тази на победителя. Това става ясно от съобщение на правителствената информационна служба.

Друг аргумент за прекратяване на концесионната процедура е, че тя е проведена по стария Закон за концесиите, който не е съобразен с евроизискванията.

Предложението за прекратяване на концесията на летище "Пловдив" е внесено от новия министър на транспорта Росен Желязков.

Концесионната процедура беше открита с решение на правителството от 30 декември 2016 г. Оферти подадоха три обединения, но на финала останаха две. В края на март правителството определи обединението между китайската компания "Хайнан" и регистрираното в Холандия дружество "Пловдив Еърпорт Инвест" за победител. Китайците обаче се отказаха от сключването на договор, като и до момента официално не са обявили причината за това.

Класираният на второ място участник "Консорциум Летище Пловдив", в който влизат "Тракия икономическа зона" и транспортната компания ПИМК, потвърди през август намерението си да стане концесионер. Сега става ясно, че договор с тях няма как да бъде подписан, защото цената, която са дали е значително по-ниска от тази на победителя.

Офертите на кандидатите

Победителят китайско-холандския консорциум предложи инвестиции в размер на 79 083 000 евро без ДДС. В същото време консорциумът от български компании предложи инвестиции от 65 513 475 евро без ДДС.

Значително по-високо е концесионното плащане, предложено от чужденците. "Хайнан" и "Пловдив Еърпорт Инвест" са дали фиксирана част на годишните концесионни плащания в размер на 600 000 лева без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс. Променливата част е в размер на 6 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията и дължимия ДДС върху сумата.

В същото време предложението на "Консорциум Летище Пловдив" е фиксирана част на годишните концесионни плащания от 120 000 лева без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс. Променливата част е в размер на 6 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията и дължимия ДДС върху сумата.

Аргументите за прекратяване

"Концесионният договор е дългосрочен, установява трайна връзка между страните, като очакванията са за сериозни инвестиции, развитие на летището и подобряване на качеството на летищните услуги. Това предполага устойчивост на договора. Сключването на концесионен договор, който ще се подчинява на правилата на отменен Закон и на отменено право на Европейския съюз в тази област, при приети и влезли в сила към датата на сключване на договора на нов Закон за концесиите, които въвеждат нови правила на Европейския съюз в тази област, не са предпоставка за трайното, устойчиво и безпроблемно развитие на концесията", посочва в мотивите си правителството.

Нова концесионна процедура

Сега предстои да бъде подготвена нова концесионна процедура за летище "Пловдив" по новия Закон за концесиите, съобщи неотдавна Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За възлагането на нова концесия ще бъдат изготвени нови концесионни анализи.

Споделяне
Още от Бизнес

Какво цели Борисов с Великото Народно събрание?