С мотив да подпомогне обновлението на домовете

Корпоративна търговска банка поиска пълен достъп до ЕСГРАОН

Регионалното министерство склонно да даде, но комисията за лични данни отказа

Корпоративна търговска банка поиска пълен достъп до ЕСГРАОН

С мотив да подпомогне обновлението на домовете, Корпоративна търговска банка (КТБ) е поискала пълен достъп до данните на ЕСГРАОН. Министерството на регионалното развитие, което отговаря за ЕСГРАОН, е било склонно да разреши, но Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е отказала пълен достъп, като е разрешила само частичен за нуждите на проекта. Това става ясно от публикувано становище на КЗЛД. 

 

Регионалното министерство може да предоставя на КТБ "данни под под формата на конкретна информация относно семейно положение, съпруг/а, деца, а не директен достъп до ЕСГРАОН", се казва в становището на КЗЛД. Според комисията данните следва да бъдат във вид и обем, който не надвишава тези цели. "Преценката за наличие или липса на законово основание за предоставяне на лични данни във всеки конкретен случай е изцяло на администратора на лични данни", който ги предоставя, пише още в становището на КЗЛД.

 

Според експерти, с които Mediapool разговаря, има различни рискове за злоупотреби чрез достъпа до ЕСГРАОН, включително изготвяне на профили на граждани и друга информация, която би била от полза не само за други бизнес проекти на банката, но и за партии, които търсят възможности за изнудване на избиратели, купуване на гласове и пр. ЕСГРАОН е системата, въз основа на която се правят избирателните списъци.

 

Искането обосновано с обществената значимост на проекта

 

Искането за пълен достъп до националната база за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, позната като ЕСГРАОН, е направено от двамата изпълнителни директори на КТБ на 16 декември 2013 г.

 

Мотивът им е, че банката управлява фонда за жилищно обновяване по европейски проект за 50 млн. лв., с които трябва да се подпомогне санирането на около 180 сгради, по предварителни разчети на регионалното министерство. По най-груби сметки, става дума за максимум 20 000 човека – потенциални клиенти за заеми от КТБ по този проект.

 

Фондът за жилищно обновяване е с капитал от 10.5 млн. лв., от които 9.5 млн. лв. са от оперативна програма "Регионално развитие" и 1 млн. лв. под формата на съфинансиране от КТБ. Банката предоставя заеми на желаещите да санират домовете при лихва от 6.5%, на тези които не могат да си осигурят съфинансирането от 25% по проекта. Останалите 75% са безвъзмездната помощ на обща стойност 40 млн. лв., разчетени да стигнат за поне 180 сгради.

 

С цел да подпомогне гражданите, като не ги кара да събират и предоставят нужните документи за отпускане на заема, а банката служебно да направи това вместо тях, КТБ иска да се осигури директен достъп до информационния масив на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване", която поддържа базата данни ЕСГРАОН. От КТБ уверяват, че информацията ще бъде ползвана "само и единствено за целите на и в изпълнение на проекта".

 

С осигуряването на директния достъп до базата данни на ЕСГРАОН по електронен път ще се облекчи и спести време на собствениците, които кандидатстват за получаване на кредити, тъй като няма да се изисква от тях да предоставят информация за семейно положение, съпруг/а, деца, е посочено в искането на КТБ.

 

"Като допълнителен аргумент, освен обществената значимост на проекта и менажирането на фонда", КТБ е посочила, че са направени "изявления от управители на сдружения на собствениците и клиентите на управлявания от банката фонд, че губят много лично време при събиране на документация, свързана с гражданското им състояние, което от своя страна води до допълнителни утежнения при изпълнение целите на проекта. Така с предоставения достъп и получената информация от ЕСГРАОН от една страна ще осигури на КТБ алтернативен източник за информация и от друга страна ще облекчи лицата при набиране на документи, аргументират от банката.

 

Регионалното министерство склонно да даде достъп

 

КТБ се е обърнала първо към дирекция ГРАО, която отговоря с писмо, че има "готовност за съдействие", но това може да стане след получаване и на необходимото за това разрешение от КЗЛД.

 

Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица и източник на лични данни за тях. Методическото ръководство и контролът на дейностите, свързани с гражданското състояние, гражданската регистрация и автоматизираните информационни фондове, се осъществяват от Министерството на регионалното развитие със съдействието на Министерството на правосъдието и Комисията за защита на личните данни.

 

Друго основно правило е, че данните следва да бъдат пропорционални и да съответстват адекватно на целите, за които се обработват, т.е. предоставеният от ЕСГРАОН обем данни следва да бъде съотносим и ненадхвърлящ целта, за която е необходим, посочват от КЗЛД.

 

Според комисията няма правна пречка при възникнала необходимост и при поискване от страна на КТБ за конкретен клиент да се предостави исканата информация, но не и директен достъп до ЕСГРАОН.

 

По проекта за енергийно обновление се очаква да се включат около 180 жилищни сгради в 36 града. Въпреки интереса към схемата и подадените над 200 заявления, до момента все още не е стартирала поръчката за избор на строител и не е ясно кога ще започне същинската работа.

 

Домоуправители са притеснени, че така ще бъде пропуснат и този строителен сезон. Отделно от това, вече година авансът събран от хората, за да се гарантира сериозността им за намеренията, стои без лихва по сметка на КТБ, като няма точни данни каква е общата сума на депозираните безлихвено пари.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?