Корупцията, митниците и съдебната система са проблем за България

Общата оценка на България за 10-те фактора, определящи степента на икономическата ѝ свобода, тази година е с 0,15 пункта по-добра, се казва в специалната глава за България на глобалното проучване на американската фондация Херитидж и в. Уолстрийт джърнъл "Индекс на икономическата свобода 2004".

Оценката за държавната намеса в българската икономика обаче е 2,5 пункта или с 0,5 пункта по-слаба от миналата година. Оценката за правата на собственост е с 1 пункт по-слаба - 4,0. По-добри са обаче оценките за данъчната тежест, за паричната политика и за банковия и финансов сектор.

Основните критики в доклада за България са по отношение на корупцията, митниците и дейността на съдебната система.

Дванайсет години след началото на икономическите реформи при първото некомунистическо правителство на Филип Димитров, сегашния кабинет се затруднява да изгради политическа подкрепа за дългосрочна стабилизационна икономическа политика, се казва в проучването.

През 1994 -1997 г. икономиката на страната спря развитието си по време на управлението на социалистическото правителство. В периода 1997-2001 г. кабинетът на Съюза на демократичните сили предприема важни икономически реформи и ускори приватизацията във всички основни сектори на икономиката.

След като националната валута бе обвързана с еврото през 1997 г., системата на валутния борд продължи да стимулира нарастването на инвестициите. Въпреки растящите цени на петрола, инфлацията продължава да спада, както и съотношението на външния дълг към брутния вътрешен продукт. На трудовия пазар също има леко подобрение, заплатите и трудовата производителност се повишават.

През декември 2002 г. България получи официална покана за присъединяване към НАТО и се очаква да приключи процеса до пролетта на 2004 г. Страната може да се облагодетелства икономически, ако САЩ преместят някои от своите бази в български пристанища и въздушни бази. Активното лобиране на България за приемане в Европейския съюз изглежда има успех.

Като основна пречка пред търговията са посочени нетарифните бариери и митническите регулации. Цитира се оценката на Държавния департамент на САЩ, който определя дейността на митниците като "неудобна, произволна и противоречива". Сериозни проблеми са изискванията за предоставяне на множество документи, бавната им обработка и корупцията.

По отношение на съдебната система доклада на "Херитидж" се базира на оценката на Държавния департамент на САЩ, според която неефективното правораздаване влияе негативно на доверието на инвеститорите в способността на системата да гарантира изпълнението на договорите и правото на собственост. Съществувало е усещането, че е трудно да бъдат прилагани на практика решенията на съда.

Друг проблем са лицензионните и регулационни режими, чието прилагане от бюрокрацията създава предпоставки за корупция. Според Държавния департамент, въпреки някои успехи много наблюдатели смятат, че корупцията и политическото влияние върху вземането на бизнес-решения продължават да са проблем за страната.

Споделяне

Още от Бизнес