КПКОНПИ ще може да ползва "Военна полиция" за свои операции

КПКОНПИ ще може да ползва "Военна полиция" за свои операции

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) ще проверява заедно със служба "Военна полиция" съмнения за корупция по високите етажи на армията и политическото ръководство на Министерството на отбраната. Общата им работа ще бъде регламентирана в инструкция за взаимодействие, която вече е публикувана за обществено обсъждане. 

Антикорупционната комисия ще има достъп до полицейския регистър на служба "Военна полиция", който съдържа пълните лични данни за всички регистрирани, както и информация за водените досъдебни производства срещу тях.

Двете служби ще обменят информация, ще правят общи работни групи и съвместни планове за действие.

По искане на Военна полиция комисията ще помага при разкриване на престъпления в армията. КПКОНПИ пък ще може да разчита на военни полицаи за съдействие при издирвателни операции и разкриване на корупционни престъпления с участието на лица, заемащи висши публични длъжности.

Във "Военна полиция" около 1000 души работят по престъпления, извършени от военнослужещи и от цивилни служители на Министерството на отбраната, като могат да разследват и техни съучастници извън системата.
Службата може да използва и специални разузнавателни средства (СРС).

През годините Военна полиция се занимава основно с кражби на войсково имущество, измами, неизпълнение на заповед, злоупотреба с власт и служебно положение, случаи на наркоразпространение, в които са замесени военни и други. Най-видна е дейността на военните полицаи по охраната на събития и ведомствените сгради.

Службата не е отбелязала значителни успехи в борбата срещу корупцията на по-високо ниво.

Антикорупционната комисия засега също не е регистрирала особена активност по отношение на военното министерство и армията.

След освобождаването на нашумелия с голямата си тераса Пламен Георгиев, който бе изпратен за консул във Валенсия, комисията се ръководи от заместника му Антон Славчев. 

Споделяне

Още по темата

Още от България