Кръглите сираци влизат в профилирани професионални гимназии без приемни изпити

Кръглите сираци ще влизат в профилирани професионални гимназии след седми и осми клас без да полагат приемни изпити. Това включват поправките в Наредбата за кандидатстване след седми и осми клас, одобрени от Министерството на образованието и науката МОН, съобщи на семинар в Сандански заместник-министърът на образованието Юлиян Наков.

Сираците трябва да подадат само удостоверение за завършен седми клас или диплома за основно образование. Няма промяна в структурата на приемните изпити след седми и осми клас и балообразуването.

Седмокласниците кандидатстват за хуманитарни, природо-математически и чуждоезикови паралелки с изпит по български език и литература - съчинение-разсъждение, и изпит по математика - по една задача от алгебра и геометрия. Кандидатите за паралелките по изкуства и спорт държат тест по български език и математика и изпит за проверка на способностите. Тестът ще бъде на 16 юни, изпитът по български език - на 18 юни, а по математика - на 24 юни, съобщи директорът на дирекция "Средно образование" София Димитрова.

Децата с равен бал от изпитите ще бъдат класирани съобразно средноаритметичната оценка от оценките им по български език, първи чужд език, математика, история, география, биология, химия и физика от удостоверението за завършен седми клас.

Дава се възможност на инспекторатите по образование да направят анализ на резултатите от изпитите преди обявяване на класирането и да решат кои маломерни паралелки ще запазят. Наредбата не важи за Националната природо-математическа гимназия, Национална Априлска гимназия - Габрово, 151 - во Национално средно-образователно училище "София".

Както и миналата година, хронично-болните деца ще подават документи през май пред специална комисия, която ще ги насочва към определени училища. В една паралелка може да има до 5 хронично-болни деца, съобщи БТА.

Споделяне

Още от България