Край на банковата тайна за далаверите в КТБ

Край на банковата тайна за далаверите в КТБ

Парламентът окончателно даде зелена светлина за отпадането на банковата тайна при несъстоятелност на кредитна институция, което ще позволи на парламентарната комисия, разследваща фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) да обяви имената на лица и фирми с необезпечени заеми и договори за сключени нередовни цесии със задължения към банката.

Депутатите гласуваха без дебат в четвъртък на второ четене нови текстове в Закона за кредитните институции, свързани с оповестяване на банковата тайна.

В срок от половин година след вписването в търговския регистър на решението за производство по несъстоятелност, синдикът на дадена банка в производство по несъстоятелност ще оповестява физическите и юридическите лица и размера на техните влогове с преференциална лихва, предвиждат поправките. Това ще се случва в случаите, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор.

Според приетите окончателно корекции, синдикът ще оповестява и физически, и юридически лица и размера на техните кредити и на влоговете, на които са предоставени привилегировани лихвени условия за период от две години преди датата на неплатежоспособността. Ще бъдат оповестявани и физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставянето на банката под специален надзор.

Парламентът реши, че бъдат оповестявани и кредитни сделки, по които не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на договорения кредит, не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения или след надлежно учредяване на обезпечения не са запазени правата на заложния кредитор върху тях по предвидения от закона ред.

Пада тайната и за кредитни сделки, при които имущество с произход от банката е предоставено от кредитополучател на други лица и размерът на която и да е от транзакциите надвишава 50 хиляди лева, като лицата се разкриват последователно.

Изискването на праг не се прилага за хората, упоменати в чл. 2 ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Това са президентът и вицепрезидент, премиерът, вицепремиерите, министрите и заместниците им.

За тях ще бъде оповестяван и размерът на влоговете и кредитите, както и тези на политическите партии, на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на банката.

Разпоредбите на закона се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в сила.

Споделяне

Още по темата

Още от България