Край на капанчетата и магазините в гаражи

Край на капанчетата и магазините в гаражи

Подземните и надземните паркинги и гаражи в жилищни сгради няма да могат да се преустройват в заведения, магазини, работилници, офиси и т.н. Това предвиждат одобрените от правителството в четвъртък промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Целта на забраната е да се помогне на паркирането и движението в големите градове, където транспортната ситуация е изключително сложна, се казва в мотивите към проекта.

Текстовете предвиждат още строителството на нови сгради да се разрешава само ако са със съответния брой гаражи или места за паркиране.

Инвестиционните проекти на желаещите да строят нова сграда вече няма да се одобряват от главния архитект, областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройството. Те само ще ги съгласуват, т.е. ще ги разписват, след като проектът бъде проверен дали съответства на разписанията в подробния устройствен план (ПУП) на района, както и на правилата и нормите за застрояване.

Проверката и оценката за съответствие на проекта с изискванията на ПУП ще се извършва от консултантска компания, предвиждат промените в ЗУТ. Въз основа на оценката общинската администрация ще издава разрешително за строеж.

Промените в ЗУТ съдържат и уточнявания за разстоянието между жилищните сгради. Така например минималното разстояние на нова сграда откъм най-слънчевата страна на вече издигната сграда трябва да е равно на височината на новата сграда.

В проектозакона е дадено определение за големината на градовете според броя на населението. Много големите градове са с над 200 хил. жители, големи – от 100 хил. до 200 хил. души, средни – от 30 хил. до 100 хил., малки – от 10 хил. до 30 хил. и много малки градове – до 10 хил. жители.

Обществените сгради в центровете на много големите, големите и средните градове вече няма да имат ограничения към височината, но задължително трябва да се спазят нормираните отстояния от жилищни сгради, детски и лечебни заведения. В тези случаи при сгради с височина над 45 метра виза за индивидуално проектиране ще се издава според работен устройствен план, одобрен от общинския съвет.

Промените предвиждат още да се премахне дублирането на функции на общинските администрации и на органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Общинските администрации ще упражняват пълен контрол върху строежите – спиране и забрана за ползването на строежи, премахване на незаконни строежи, въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта, пета и шеста категория – масово строителство.

Административният контрол, извършван от ДНСК, ще се запази за строежите от първа, втора и трета категория (високо строителство и инфраструктурни проекти).

С измененията в закона се предвижда лицензионният режим за консултантите в строителството да бъде заменен с регистрационен.

Споделяне

Още от Бизнес