Край на възможността за безкрайно отстраняване от работа на чиновници

Край на възможността за безкрайно отстраняване от работа на чиновници

Конституционният съд (КС) отмени в четвъртък възможността за неограничено във времето отстраняване от длъжност на държавните служители при повдигане на обвинение за извършено престъпление.

Решението е взето с единодушно решение от всички конституционни съдии. Те обявиха за противоконституционна разпоредбата на чл. 100 ал. 2 от Закона за държавния служител: "Във всички случаи, когато е образувано наказателно производство срещу държавен служител за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "а" от Наказателния кодекс, органът по назначаването го отстранява временно от работа".

Проблемът в този текст е, че не е посочено колко дълго продължава това „временно“ отстраняване. В момента пред съда виси решение по аналогично дело за възможността за безкрайно отстраняване на магистрати при същите обстоятелства. Почти сигурно е, че КС ще отмени и този текст от Закона за съдебната власт.

Решението за държавните служители бе първото дело в КС по доклад на Филип Димитров.

Делото в съда бе образувано заради казуса на бившия главен секретар на Министерството на труда Иван Пенев. Той е подсъдим заедно с бившата министърка на социалната политика Емилия Масларова и от февруари 2010 г. е отстранен от длъжност. След повече от 5 години делото приключи едва на първа инстанция, като на 15 декември 2015 г. Софийският градски съд обяви за невинни Масларова и всички останали подсъдими с нея по делото за присвояване на 11 млн. лв.

Иван Пенев в продължение на 5 години е временно отстранен от длъжност и реши да потърси правата си пред Върховния административен съд, който сезира Конституционния съд.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?