Крайното потребление изостава от ръста на икономиката

През първото полугодие на тази година, крайното потребление нараства с 4.7 % в реално изражение и изостава от общия растеж на икономиката. Това се отбелязва в макроикономически анализ за развитието на България през този период, изготвен от Агенцията за икономически анализи и прогнози (АИАП).

Според анализа, значително се забавя и ръстът на частното потребление - от 7.7 на сто през първата половина на 2003 г. до 5.2 на сто през същия период на 2004 г.

Като една от причините за забавянето на растежа на частното потребление е посочено относително по-бавното нарастване на някои доходи на физическите лица и по-специално на тези от труд. Според предварителните данни на Националния статистически институт, средната месечна работна заплата в икономиката за първото полугодие е нараснала спрямо същия период на 2003 г. с 6.2 % в номинално изражение, но е намаляла с 0.35 на сто в постоянни ценни.

Анализът на агенцията бе представен на дискусионен форум в София, на който се обсъжда предприсъединителната икономическа програма на България за периода 2004-2007 година. В дискусията, организирана от финансовото министерство, участват над 20 неправителствени организации и институти, представители на социалните партньори, на сдружението на общините, както и на академичната общност.

Програмата отчита макроикономическото развитие на страната през 2003 г. и първата половина на 2004 г. и дава рамка за периода до 2007 г.

Според рамката, до 2007 г. се предвижда ускорен растеж от 5.3 - 5.5 на сто годишно, стабилизиране на темпа на растеж на потреблението до около 5 % годишно, нарастване на заетостта и намаляване на безработицата и паралелно нарастване на реалните работни заплати и производителността през 2007 г.

Очаква се инфлацията да бъде стабилизирана на ниво под 4 на сто годишно, както и бавно ограничаване на дефицита по текущата сметка до 7 на сто от БВП през 2007 г.

В анализа за развитието на България през първото полугодие на тази година, се посочва, че от страна на търсенето основен фактор за растежа на БВП има бързо растящото вътрешно търсене. То идва както по линия на инвестициите, така и по линия на потреблението. Високият ръст на инвестициите в БВП се дължи до известна степен на увеличаването на запасите от незавършено производство, породено от високата активност на строителните фирми и нарастването на стойността на незавършеното строителство през първата половина на годината.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?