Краткосрочните антикризисни мерки на правителството са вече в интернет

В сайта на Министерството на финансите е публикувана краткосрочната антикризисна програма на правителството, която обхваща шестмесечния период от края на юли тази година до края на април 2010 година.

Програмата бе приета на заседанието на министрите в сряда, като предишните две седмици бе обсъдена със синдикалните и работодателските организации и с тях бе постигнат консенсус за прилагането ѝ.

В мотивите към програмата са посочени данни за отражението на глобалната икономическа криза върху икономиката на България през първото полугодие на 2009 г.

Според статистиката БВП за полугодието спада с 4.2%, промишленото производство се свива през юли с близо 19%, а в преработващата и добивната промишленост – съответно с 24.3% и 13%. Същевременно оборотът в промишлените предприятия през юли се снижава с 24%. Притокът на чуждестранни инвестиции през полугодието е два пъти по-нисък отпреди година.

Стратегическите цели на антикризисната програма са преодоляването на последиците от кризата и възстановяването на българската икономика. Пътищата за постигането на тези цели са чрез запазването и разкриването на нови работни места в отраслите със стратегическо за страната значение и чрез приемането на законодателни мерки за намаляване на ограниченията и бюрократичните пречки пред бизнеса и за стимулиране на чуждите инвестиции.

Акценти са реформирането на публичния сектор, изграждането на инфраструктурата, подпомагане на развитието на всички райони на страната, реформиране на икономиката чрез въвеждане на икономични производства, развитие на информационните технологии.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?