Кръвните центрове ще тестват кръвта за инфекции с по-прецизна и бърза технология

Донорите на кръв вече ще бъдат известявани незабавно при открита инфекция

Кръвните центрове ще тестват кръвта за инфекции с по-прецизна и бърза технология

Центровете за трансфузионна хематология вече разполагат с най-съвременния метод за изследване на кръв за трансмисивни инфекции. NAT (Nucleic Acid Testing) технологията позволява по-прецизно и бързо тестване на дарената кръв и кръвните съставки за инфекции и скъсява времето за получаване на резултати от направените изследвания.

“За мен е от изключително значение, че въвеждаме NАТ – технологията за диагностика на донорската кръв за трансмисивни инфекции и вдигаме качеството на трансфузионната система на България на световно ниво. По този начин ще повишим сигурността на дарената кръв и на кръвните компоненти и ще създадем възможност за предотвратяване случаите на заразяване на пациенти с трансмисивни инфекции поради ранно им откриване. До сега се работеше по два метода, които са много чувствителни, но скритият “прозоречен“ период, в който не може да се открие налична инфекция, стига до повече от 3 седмици. NAT-технологията скъсява изключително много времето – до 3-4 дни, в което излизат резултатите на изследваната кръв и кръвни компоненти“, обясни здравният министър Кирил Ананиев при представянето на технологията в четвъртък.

Технологията се въвежда по Националната научна програма “Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната системата в Република България“. Тя е утвърдена с Решение на Министерския съвет, а финансирането за пилотно въвеждане на NAT технологията е осигурено от Министерство на образованието и науката и е в размер на 5 000 000 лв.

Закупени са шест апарата от най-висок клас за извършване на NAT диагностика на дарената кръв с необходимите реактиви и софтуерно осигуряване, като два от апаратите са за Националния център по трансфузионна хематология, а за всички Регионални центрове по трансфузионна хематология (РЦТХ) е осигурен по един апарат.

Министерството на здравеопазването предлага и нормативна промяна, която предвижда центровете по трансфузионна хематология да съобщават незабавно наличието на положителните резултати за трансмисивни инфекции лично на донорите, на личните лекари и на съответната регионална здравна инспекция. Това е част от системата за “ранно оповестяване на инфекцията“, за провеждане на ранни клинико-лабораторни изследвания и консултации със съответни специалисти, стана ясно още от думите на здравния министър.

Досега заради пропуски в нормативната уредба системата за оповестяване реално не работеше и донори на кръв не бяха известявани за открити инфекции при тестването на кръвта. 

Споделяне

Още от България