Кредитите поскъпнаха месец след законовите промени

Кредитите поскъпнаха месец след законовите промени

Почти всички кредити за домакинствата и бизнеса поскъпват незначително през август на месечна база, сочат данните на БНБ. Увеличението се движи от 0.06 процентни пункта по заеми за потребление на домакинствата в евро до 2.07% за кредити над 1 млн. евро за бизнеса.

Въпреки вдигането на лихвата по потребителските кредити за домакинствата, годишният процент на разходите (ГПР) за тях обаче намалява през август спрямо предходния месец, като за левовите понижението е с 0.14%, а за евровите – 0.33%, сочат данните на БНБ.

Вдигането на лихвите по заемите става месец след влизането в сила на промените в Закона за потребителския кредит, които са в сила от 23 юли. Допълнителен натиск за поскъпването на фирмените заеми е и неяснотите с развитието на казуса с КТБ.

С промените в закона отпаднаха някои такси и комисионни по кредитите, които очевидно банките сега компенсират с лек ръст на лихвените нива през август, стява ясно от статистиката на БНБ.

Потребителските заеми

Средната лихва по потребителски заем в левове е била 11.35% през август, което е със 0.07 процентни пункта повече спрямо юли. За сравнение – година по-рано средната лихва по този вид кредити е по-висока – 11.65%.

Потребителските заеми в евро са значително по-евтини, като лихвата по тях е била 9.18% през август при 9.59% преди година.

Годишният процент на разходите по потребителските заеми в левове е бил 12.26% през август, докато при тези в евро е – 10.09% през август.

Ипотечни кредити

Лихвите по ипотеките в лева са по-изгодни от тези в евро, сочат още данните на БНБ.

Лихвата по жилищните кредити в левове е 6.6% през август, като се покачва с 0.14 процентни пункта спрямо предходзния месец. На годишна база обаче поевтиняват с 0.22%.

Жилищните заеми в евро са се отпускали при лихва от 7.08% през август, което е ръст от 0.19 процентни пункта спрямо юли. Преди година обаче лихвата е била по-висока – 7.32%.

ГПР по този вид кредити се покачват минимално спрямо юли, но са по-ниски в сравнение с август миналата година. Лихвата, заедно с таксите и комисионите за сметка на клиента, по жилищните заеми в левове е 7.28%, а по евровите – 7.93 на сто.

На годишна база заемите поевтиняват, но са най-високи в ЕС

На годишна база БНБ отчита поевтиняване на кредитите през август, като намалението на лихвите се движи от 0.16% по жилищните заеми в евро до 2.03 процентни пункта за кредити за над 1 млн. лв. за бизнеса.

Въпреки поевтиняването на кредитите за година, лихвените нива у нас остават едни от най-високите спрямо останалите страни в Европейския съюз, сочи анализ на "УниКредит Булбанк". Страната ни е втора по размер на ставките по потребителските заеми в евро, докато лихвите по фирмените спестявания са третите най-високи.

Според банкерите в действителност лихвите по кредитите реагират не само на фундаменталните фактори като търсенето и предлагането, но и на несигурността. Според изпълнителният директор на "УниКредит Булбанк" Левон Хампарцумян процесът по сближаване на лихвените проценти у нас и в Европа ще продължава.

Фирмените заеми

През август растат и лихвите по фирмените заеми на месечна база. Банките отпускат кредити до 1 млн. евро, договорени в левове при лихва 6.57%, което е ръст от 0.32 процентни пункта.

Заемите за бизнеса до 1 млн. евро, договорени в единната валута, са отпускани при лихвата от 5.86%, като е по-висока с 0.43% спрямо юли, но по-ниска с 0.55% на годишна база.

При по-големите корпоративни кредити – тези над 1 млн. евро, промените са разнопосочни, но и лихвите по тях са по-волатилни. През август по този вид заеми лихвите са съответно 5.86% за левовите и 7.7% за евровите.

Споделяне

Още от Бизнес