Кредитната агенция към Муди Интернешънъл България присъди първия си рейтинг

Кредитна рейтингова агенция към Муди Интернешънъл България ООД предлага на пазара услугата присъждане на кредитен рейтинг и риск анализ, съобщиха от агенцията във вторник. Първият сертификат за кредитен рейтинг, който агенцията връчи през деня, е на община Разград – дългосрочен рейтинг ВВВ+ и краткосрочен а-. Сертификатът бе връчен от директора на агенцията Нели Костадинова на изпълняващия длъжността кмет на община Разград  Любомир Цонев. Това стана на официална церемония в Разград, на която присъства и зам.-министърът на финансите Кирил Желев.

Община Разград получава сертификат за рейтинг само две години след сертифицирането ѝ от Муди Интернешънъл България спрямо изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2000.

Кредитният рейтинг на община Разград, изготвен от Кредитната рейтингова агенция към Муди Интернешънъл България обхваща нейната обща характеристика и оценката на средата, в която функционира. Той представлява независима оценка на икономическото и финансово състояние на общината, потенциала и тенденциите в нейното развитие през призмата на риска.

Посочени са и очакванията за усъвършенстване на местната политика с оглед устойчивост на резултатите. При извършения цялостен анализ чрез международно приетата методика за оценка, дефинирана от нормативните изисквания на ЕС и Basel II, са взети предвид всички силни и слаби страни на община Разград.

 

             

 

Споделяне

Още от Бизнес