Кредитната ваканция се удължава до 31 март 2021 г.

Максималната отсрочка по индивидуален кредит става 9 месеца

Снимка: Архив

Българската народна банка (БНБ) е одобрила предложението на Асоциацията на банките в България за удължаване на мораториума върху вноските по кредитите до 31 март 2021 г.

Това е второто удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките за отсрочване на вноските по заемите им. Първоначалният срок за заявки беше до 22 юни, а след това бе удължен до 23 септември 2020 г.

С днешното решение на БНБ срокът за подаване на искания от гражданите и фирмите за отсрочване на задълженията става 23 март 2021 г. Молбите ще се одобряват до 31 март 2021 г., а крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките става 31 декември 2021 г., като всеки индивидуален заем може да бъде отсрочен за максимум 9 месеца.

Този срок важи и за кредитите, за които мораториумът вече е ползван през тази година. Тъй като максимално разрешената отсрочка досега беше 6 месеца, клиентът може да поиска удължаване с още максимум 3 месеца.

Въвежда се и изискване задълженията, обект на мораториума да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване.

По действащия досега мораториум бяха отсрочени заеми за около 9 млрд. лв., което е около 15% от отпуснатите кредити.

Централната банка ще изиска в срок до 10 работни дни всички кредитни институции да предоставят оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане. По предварителни изчисления на асоциацията на банките между 5% и 20% от отсрочените заеми ще се превърнат в необслужвани след изтичането на срока на отстъпката.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?