Кредитните компании влизат в регистър

Финансовите институции, които не подлежат на лицензиране или регистриране по друг закон, ще бъдат вписани в специален регистър на БНБ. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за кредитните институции. Финансовите институции ще трябва да се регистрират в БНБ в шестмесечен срок от влизането на измененията в сила.

Регистърът ще бъде публичен и за вписването в него ще се издава удостоверение. Така на практика на регистрационен режим към БНБ ще преминат освен лизинговите компании и такива, които отпускат т. нар. "бързи заеми", но са различни от банките.

В момента компаниите за бързи заеми са само на уведомителен режим в централната банка. Новите изисквания няма да важат за заложните къщи.

Според други промени в закона предварително писмено одобрение от БНБ ще се изисква за акционер, който увеличава дела си в банка със седалище в България. Това ще е необходимо само ако в резултат от увеличението на дела участието му става квалифицирано или достига или надхвърля праговете от 20, 33 или 50 на сто от акциите или правата на глас по акциите, както и когато банката става дъщерно дружество.

Споделяне

Още от Бизнес