Кредитният рейтинг на България е възможно да се повиши до година

Повишаване на рейтинга на България все още е възможно през следващите 12-18 месеца, независимо от съобщеното неотдавна, че бюджетният дефицит за 2009 г. е доста по-висок от предварителните оценки. Това се казва в прессъобщение от международната рейтингова агенция ″Муудис″ (Мoody's Investors Service), разпространено в сряда от Министерството на финансите.

″Евентуалното повишаване на рейтинга обаче зависи от фискалната консолидация, стабилизираща тежестта на държавния дълг, както и от възстановяването на устойчив икономически растеж", се казва в съобщението.

Според Кенет Орчард, вицепрезидент и водещ анализатор в ″Муудис″, независимо от неотдавнашното съобщение на българското правителство за бюджетния дефицит за 2009 и 2010 г., рейтингът все още има възможност да бъде повишен до Baa2, ако по-високите разходи наистина са временни и дефицитът бъде намален значително през 2011 година.

Орчард подчертава, че през януари 2010 г. ″Муудис″ коригира перспективата по рейтинга Baa3 на България от стабилна на положителна. Промяната на перспективата се дължеше в голяма степен на силния фискален резултат на правителството в икономическата криза. Ревизираният дефицит за 2009 г. все пак се оказа по-нисък от средните стойности за ЕС и рейтинга Baa, (съответно 5.9% и 4.9% от БВП), но сравнителното преизпълнение бе доста по-ниско от първоначално представеното, пише още в съобщението на ″Муудис″.

От агенцията добавят, че влошаващата се икономическа ситуация в Гърция би могла да се отрази и на българската икономика. Макар че едва 9% от износа на България е насочен към Гърция, между двете страни има силни икономически връзки посредством банковия сектор и паричните преводи. В резултат на това ″Муудис″ очаква икономическият растеж на България да остане отрицателен през 2010 г., правейки фискалната корекция дори още по-трудна.

Орчард подчертава обаче, че прогнозите за съотношението дълг/БВП са то да остане под 20% през 2010 г. Съотношението лихвени плащания/приходи ще бъде около 2.6% в сравнение със средните стойности за Baa от 9.3%.

Последното действие по рейтинга на България беше на 21 януари 2010 г., когато ″Муудис″ промени перспективата на рейтинга на страната в местна и чужда валута Baa3 от стабилна на положителна.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?