Кризата с КТБ оскъпи леко заемите за бизнеса

На годишна база лихвите по кредити и депозити намаляват през септември

Кризата с КТБ оскъпи леко заемите за бизнеса

Кризата с КТБ е оказала влияние върху заемите за бизнеса през септември. Както прогнозираха икономисти, се наблюдава, макар и незначителен, ръст на лихвите през изминалия месец. Единственото изключение е за кредитите до 1 млн. лева, които поевтиняват с 0.04 процентни пункта (пр.п.). Това показва лихвената статистика на БНБ за септември.

Като цяло лихвите по кредити и депозити на бизнеса и домакинствата намаляват на годишна база, но растат на месечна през изминалия месец.

Изключение правят единствено жилищните кредити, където се отчита намаление както на годишна, така и на месечна база на лихвите. В резултат, за една година годишният процент на разходите (ГПР) е намалял средно с 0.4 процентни пункта и достига съответно 7.13% за заемите в лева и 7.78% - за тези в евро, което е по-ниско от предкризисните нива.

Данните на БНБ сочат, че новите правила, които влязоха в сила от 23 юли след промяната на Закона за потребителския кредит, са довели до намаляване на такси и лихви по жилищните кредити.

В офертите на няколко банки годишният процент на разходите по ипотечните кредити се понижи с 0.25 до 0.5 процентни пункта, като в част от офертите началните такси за отпускането на заеми намаляха значително и сега са в рамките на 50 – 100 лева, а в други оферти таксите останаха близки до премахнатата такса усвояване или средно около 1% от размера на кредита, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на "Кредит Център".

Данните на БНБ за септември показват още, че намалението на лихвите по депозитите е по-голямо от това при кредитите. Това допринася за положителния финансов резултат на банковата система.

Основният лихвен процент през септември се увеличава с 0.02 процентни пункта спрямо август, но запазва нивото си на годишна база от 0.4%, отчита БНБ.

Индексът СОФИБОР със срочност един месец, който участва във формирането на лихви по кредити, намалява с 11 процентни пункта до 0.36%, а този за три месеца – с 0.35 процентни пункта до 0.70%.

Лихвите по депозити растат през септември спрямо август

Лихвите по депозитите за бизнеса и гражданите намаляват на годишна база през септември, но се увеличават спрямо август. Повишението по депозитите на домакинствата е незначително на месечна база, докато намалението е над 1 пр.п. на годишна.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за предприятията намалява с 0.19 пр.п. до 1.92%, а по тези в евро – с 0.99 пр.п. до 1.48%. на годишна база.

В сравнение с август средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет да бизнеса в левове нараства с 0.33 пр.п., а по тези в евро – с 0.29 пр.п.

При домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.03 пр.п., а по тези в евро – с 0.06 пр.п. през септември, спрямо август.

На годишна база средният лихвен процент по депозитите за домакинства с договорен матуритет в левове се понижава с 1.17 пр.п. до 2.75%, а по тези в евро – с 1.06 пр.п. до 2.56%.

Кредити за бизнеса поскъпват леко през септември

Заемите за бизнеса са поскъпнали леко през септември спрямо предходния месец. По-изгодни остават заемите в лева, които са с по-ниска лихва от тези в евро.

Данните на БНБ сочат, че лихвата по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.31 пр.п. през септември спрямо предходния месец и достига 6.73%.  При заемите  над 1 млн. евро, договорени в лева, лихвата се увеличава с 0.25 пр.п., до 6.11% а при кредитите над 1 млн. евро – с 0.07 пр.п. до 7.77%.

Единственото изключение правят заемите до 1 млн. евро, договорени в лева, които за месец са поевтинели с 0.02% пр.п. до 6.53%.

На годишна база всички заеми за бизнеса поевтиняват средно с около 0.5 пр. п. Незначително поскъпват само кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, с 0.02 пр.п. до 6.73%.

Лихвата по потребителските кредити намалява за година

Лихвата по потребителските кредити за домакинствата се понижава с 0.40 пр.п. до 11.41% по заемите в лева, а по тези в евро – с 0.31 пр.п. до 9.23% през септември. На месечна база обаче е отчетено леко повишение на заемите за потребление съответно с 0.06 пр.п. За тези в лева, а по тези в евро – с 0.05 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити е намалял с 0.90% до 12.33% за заемите в лева, а за тези в евро с 1.18 пр.п. до 10.09% .

Лихвата по жилищните кредити в левове за година е намаляла с 0.05 пр.п. до 6.58%, а по тези в евро – с 0.58 пр.п. до 6.89%.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?