КС допусна за разглеждане закона “Петканов” и изискването такситата да не са по-стари от 5 години

Конституционният съд (КС) е допуснал за разглеждане по същество искането на бившия главен прокурор Никола Филчев да бъдат обявени за противоконституционни 11 члена от закона за отнемане на незаконно придобитото имущество, известен като закона “Петканов”. Това съобщиха от КС в четвъртък.

В искането на Филчев се твърди, че част от разпоредбите на закона противоречат на конституцията, защото изхождат от предположение за извършено престъпление, с което се нарушава презумпцията за невиновност, издигната като конституционен и международноправен принцип. Друга част от разпоредбите, предвиждащи прилагане на отнемането на имущество и спрямо спрени наказателни дела се оспорва, като противоречаща също на конституцията. В искането се поддържа още, че отнемането на имуществото и налагането на обезпечителни мерки спрямо него е в несъответствие с конституционния принцип за неприкосновеност на частната собственост.

Твърди се още, че  органите за установяване на имуществото, създадени от закона,  също противоречат на конституцията, защото не принадлежат към никой от конституционно оправомощените органи да осъществяват такава дейност.

Законът бе приет от Народното събрание преди година, но досега няма нито едно започнало разследване за незаконно придобито имущество.

Според правосъдния министър Георги Петканов, законът, назоваван с неговото име, е перфектен и ще засегне големите риби в престъпния свят.

Съдиите Живан Белчев, Емилия Друмева и Евгени Танчев са подписали определението на КС от четвъртък с особено мнение.

В четвъртък КС допусна за разглеждане по същество и искането на дясната опозиция по текстове за промените в Закона за автомобилните превози.

Депутатите оспорват въведеното изискване за таксита да не могат да се използват автомобили по-стари от пет години.

Атакуваните разпоредби поставят в неравностойно положение превозвачите и водачите, които управляват стари и нови автомобили за таксита. Освен това се ограничава свободната стопанска инициатива и се създават предпоставки за злоупотреба с монополизма и нелоялна конкуренция, са аргументите на десните депутати.

Съдиите Мария Павлова и Емилия Друмева са подписали с особено мнение определението.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?