КС: Карантинираните депутати може да участват в заседания онлайн

КС: Карантинираните депутати може да участват в заседания онлайн

Конституционният съд (КС) отхвърли искането на депутати от БСП да отмени възможността за видеорегистрацията на болни и карантинирани депутати в заседания на Народното събрание.

Решението е взето единодушно. В него обаче едновременно се посочва, че личното участие на народните представители може да се показва и доказва чрез интернет, хем се посочва, че взетото решение не може да се прилага в обичайна обстановка.

"Конституционният съд смята, че разбирането за "физическо присъствие" и "присъстващи", макар и традиционно за българския конституционализъм, подлежи на развитие и в 21-ви век, като век на ускорено развитие на високите технологии, може да се приеме, че виртуалната среда е също място - технически определяемо и идентифицируемо - където се присъства и се правят волеизявления - извършване на правни и фактически действия незадължително физически присъствено, правните последици от които се приравняват на извършваните физически присъствено в парламентарна зала от народните представители", се посочва в решението.

В него обаче пише още:

"Установените с оспореното решение правила са предназначени да регулират обществените отношения, породени от обявена с акт на оправомощен държавен орган извънредна епидемична обстановка, поради епидемия от силно заразна болест (Covid–19). Правилата имат временен характер. Периодът на тяхното приложение е обвързан с периода на съществуване на извънредната епидемична обстановка и опасността за живота и здравето на гражданите, предвид реалния риск от заболяване. Изключено е приложението на оспореното решение при обичайните условия на организация и дейност на парламента и правилата, установени с него не заместват общите правила на парламентарния процес по смисъла на Конституцията и ПОДНС".

КС посочва още, че народните представители, за които няма необходимост от прилагане на такива ограничителни мерки, с оспореното решение не могат да бъдат третирани по същия начин и участват по общия ред в парламентарните заседания и гласуването в Народното събрание. "Конституционният съд обръща внимание, че не става дума за обща уредба на възможност за преминаване изцяло към дистанционна работа на парламента", пише още в решението.

Съдиите добавят, че: "При какви обстоятелства, време и обхват по отношение на народните представители ще се приложат правилата за дистанционно участие по електронен път в пленарните заседания са въпроси, които Народното събрание има суверенното право да решава, отчитайки особеностите на всеки отделен случай, като държи сметка за гарантиране на конституционно изискуемия минимум представителност при провеждане на заседанията на Народното събрание като реализация на политическото представителство".

През октомври миналата година ГЕРБ и "Обединени патриоти" промениха парламентарния правилник, който е със статут на закон, за да дадат възможност на народни представители, поставени под карантина, да участват дистанционно в регистрацията и заседанията. Управляващите направиха промяната, след като от БСП и ДПС отново спряха да се регистрират в началото на заседанията, а мнозинството изпитваше трудности да осигури кворум, дори с подкрепата на "Воля".

Така кворумът бе спасен, но "онлайн депутатите" не участваха в обсъжданията, а само в гласуванията и в регистрацията в началото на всяко заседание.

През ноември депутатите от БСП внесоха в КС искането си за установяване на противоконституционност. Социалистите изтъкнаха, че в конституцията е записано, че заседанията започват, когато "присъстват повече от половината народни представители", което според тях значеше физическо присъствие.  

Споделяне

Още от България