КС отхвърли искането на Филчев за безконтролен достъп до данъчните досиета

Конституционният съд отхвърли искането на главния прокурор следователите и обвинителите да получат правото на достъп до данъчните досиета на граждани и фирми без съдебно разрешение. Съдът постанови, че данъчната тайна не противоречи на конституцията и Наказателно процесуалния кодекс, както и че санкцията на съда за разкриването на досиетата не се явява пречка за прокуратурата в борбата ѝ срещу престъпността.

След образуването на делото в средата на юли, парламентът промени регламента в Данъчно процесуалния кодекс и разреши прекия достъп на МВР, следствието и прокуратурата до данъчните досиета в случаите, когато става дума за организирана престъпна група или за защита на националната сигурност. Разрешението на съда се изисква в случаите на всички останали видове престъпления.

Според Конституционния съд, по закон достъпът на следователи и прокурори до служебната тайна, каквато е и данъчната, се регулира от принципа "необходимост да се знае". Нужен е орган, който да прецени дали има подобна необходимост, и това е съдът.

В случая преценката на съда е и гаранция за защита на правата на личността от злоупотреби.

"При упражняването на властнически правомощия... съществува и опасност от злоупотреби. Съдебната преценка за достъп до сведения, които представляват служебна тайна и включват лични данни, е гаранция срещу правонарушения. За да може съдът да се произнесе, трябва искането на следовател или прокурор за достъп до служебна /данъчна/ тайна да бъде мотивирано", е записано в решението на КС, което бе оповестено в четвъртък.

Според Конституционния съд, следователите и прокурорите не би трябвало да се затрудняват с мотивировката защо искат да прочетат данъчните досиета. "Изискването да се мотивира искането за достъп до служебна информация не е трудно осъществимо и произтича от принципите на правовата държава", напомня съдът. Според КС, това не е фактор - пречка за прокуратурата в борбата ѝ с престъпността.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?