КС отмени половината здравна реформа на Москов

Разделянето на здравните пакети на основен и допълнителен е неясно уредено, а трябва да става по ясни правила

Конституционният съд (КС) отмени реформата на здравния министър Петър Москов, с която медицинската помощ, платена от НЗОК, беше разделена на два пакета – основен и допълнителен. Текстът от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) беше атакуван от депутатите от опозицията и от АБВ.

С 11 гласа срещу един КС обяви поправката за противоконституционна, съобщи сайтът "Правен свят" след заседанието на съда в сряда.

Разделянето на двата пакета услуги, покривани от касата, беше една от основните идеи на министър Петър Москов за реформа в здравеопазването, която срещна силен отпор от БСП при гласуването в парламента. В подкрепа на текста е гласувал само Филип Димитров.

Според КС законодателната промяна е уредена напълно неясно, а това е недопустимо, тъй като се засягат основни права на гражданите. Така са погазени принципът на правовата държава и чл. 52 от Конституцията, според който гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ.


В основния пакет попадат тежки и социално значими заболявания, които изискват незабавен прием в болници, а в допълнителния – състояния, които позволяват планов прием в болница, който ще може да бъде отлаган с до два месеца. И двата пакета ще се покриват от здравната каса, но за да е безплатно лечението по втория ще трябва да се изчаква и ще се формират листи на чакащите пациенти. Именно регламентирането на листите на чакащите пациенти, които реално съществуват и сега, беше основната причина за атакуването на текстовете пред Конституционния съд.

Текстът от Закона за здравното осигуряване, който беше отменен от КС, е чл. 45 ал. 2. В първата алинея на чл. 45 от ЗЗО са регламентирани видовете медицинска помощ, които плаща Националната здравноосигурителна каса. А във втората, която беше отменена от КС е записано: "Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година".

Според КС той е дотолкова неясен, че не може да се извлече смисълът му. Освен това според конституционните съдии критериите, по които се определя кое заболяване в кой пакет да влезе, трябва да са уредени в закона. Т.е. според тях няма пречка медицинската помощ да бъде разделена в различни пакети, но това трябва да става по ясни критерии, уредени в закона, въз основа на които различните заболявания и лечението им да се разпишат подробно в наредба.


КС беше сезиран и с искане за отмяна на чл. 40 ал. 4а от ЗЗО. Той предвижда, че за лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ще се правят вноски за здраве върху 55 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Освен това в него е залегнало изравняване на вноските с тези на самоосигуряващите се с по 5% на година.

КС единодушно е отказал да отмени текста.

Само преди седмица здравният министър Петър Москов предложи за обществено обсъждане нова промяна в ЗЗО, с която да "разясни" идеята си за здравните пакети, вероятно усещайки каква ще бъде съдбата на оспорения пред КС текст. Москов мотивира поправката с необходимостта да се пресекат спекулациите по темата с разделянето на пакетите на “основен“ и “допълнителен“. С промените се въвежда текст, според който основният и допълнителният пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантират на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване.

Така с "отварянето" на закона може да се осигури сравнително бърза писта за "поправка" на отменения текст, още повече че министерството вече изготви критерии и наредба за разделянето на заболяванията. Това обаче ще отложи още реформата, чийто основни моменти трябваше да влязат в сила от 1 април.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?