КС потвърди, че решенията на финансовия надзор не се обжалват

Конституционният съд (КС) отхвърли искането на група народни представители, които оспорваха необжалваемостта на част от решенията на Комисията за финансов надзор. Единственото съдията Димитър Гочев е подписал решението с особено мнение.

Според Закона за комисията за финансов контрол, необжалваеми са нейните решения за издаване или отнемане на лицензи на участниците във финансовия пазар - застрахователни и осигурителни дружества, инвестиционни посредници и други.

Конституционният съд отхвърли и искането на 48-те депутати да отмени таксите, събирани от комисията за извършване на дейност на общ финансов надзор и обработка на текущи документи.

Още от Бизнес