КС призова за по-големи права за собствениците на имоти за отчуждаване

Държавните и общинските власти са длъжни да издирят и лично да уведомяват всеки собственик за взетото решение за принудително отчуждаване на неговия имот, вместо да обнародват актовете в "Държавен вестник". Това заявява Конституционният съд в свое решение, с което обявява за противоконституционни разпоредби от Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Делото бе образувано по искане на омбудсмана Константин Пенчев.

Задължението за лично информиране на гражданите при вземане на решение за отчуждаване на имот е предпоставка за ефективно реализиране на правата на гражданите, заявяват от КС и отменят текстовете в двата закона, които постановяват, че само обява в "Държавен вестник" е достатъчна.

Конституционният съд приема и решение, с което определя кога обезщетението при отчуждаване е равностойно на стойността на имота.

"Обезщетението е равностойно в три случая – когато е определено с акта за отчуждаване и собственикът е съгласен с неговия размер, когато не е съгласен с размера на обезщетението, но не е обжалвал административния акт в съответния срок и когато е влязло в сила съдебното решение по спора, повдигнат от собственика за размера на дължимото обезщетение", се казва в решението на КС.

Съдът смята, че не може да се допусне принудително отчуждаване, когато пред съда е оспорен размерът на обезщетението и няма влязло в сила решение по въпроса.

Съдиите Благовест Пунев, Румен Ненков, Кети Маркова и Анастас Анастасов обаче не са съгласни с тази част от решението и са излезли с особено мнение. Според тях няма пречка да се допусне принудително отчуждаване, когато има спор по предварителното обезщетение, защото съдебното решение може да коригира само окончателната сума, която да бъде изплатена впоследствие.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?