КТБ, ЦКБ, ПИБ с падащи печалби за първото полугодие на 2012 г.

Печалбите на Корпоративна търговска банка, Централна корпоративна банка и Първа инвестиционна банка намаляват през първото полугодие на 2012 г. спрямо същия период на миналата година. В същото време Българо-американска кредитна банка е успяла да свие загубата си повече от два пъти. Това показват финансовите отчети на банките, публикувани на Българската фондова борса, съобщи investor.bg.

 

ПИБ свива печалбата с над 23%

 

Нетната печалба на Първа инвестиционна банка (ПИБ), в която акционер е Цеко Минев, намалява с 23.7% на годишна база до 15.26 млн.лв. за първото полугодие на 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Намалението е въпреки по-малките с 2.3 млн. лв. разходи за обезценки, които възлизат на 11.2 млн. лв. за първите шест месеца на годината.

 

Нетният лихвен доход на ПИБ намалява с 10.5 млн. лв. до 71.5 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г. Нетният доход от такси и комисионни се увеличава с 2.65 млн. лв. до 33 млн. лв.

 

Административните разходи се увеличават с 2 млн. лв. на годишна база до 74.7 млн.лв. за полугодието на 2012 г.

 

Активите на ПИБ достигат 6.6 млрд. лв. към 30 юни 2012 г., като се увеличават с 465 млн.лв. от началото на годината.

 

Корпоративна банка със спад на печалбата от 19%

 

Корпоративна търговска банка (КТБ), в която акционер е Цветан Василев, отчита 19% спад на печалбата на годишна база до 24.7 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г. В абсолютни стойности печалбата намалява с 6 млн. лв.

 

Нетният лихвен доход се увеличава с 9.6 млн. лв. до 47.8 млн. лв. за полугодието. Нетният доход от такси и комисионни намалява с 252 хил. лв. до 5.74 млн. лв. за полугодието.

 

Ръст има при административните разходи, които се увеличават с 6.2 млн. лв. до 25.7 млн. лв. за първата половина на 2012 г. Растат и загубите от обезценки, които се увеличават с 19.3 млн. лв. до 23.8 млн. лв.

 

Активите на банката се увеличават с 457 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г. и достигат 4.5 млрд. лв.

 

Печалбата на ЦКБ намалява с 37%

 

Печалбата на Централна кооперативна банка (ЦКБ), известна като банката на групата ТИМ, намалява с 37% на годишна база до 5.7 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г. В абсолютна стойност намалението е с 3.4 млн. лв.

 

Нетният лихвен доход намалява със 7.5 млн. лв. до 22.2 млн. лв. Нетния доход от такси и комисионни се стопява с 1.3 млн. лв. до 11.7 млн. лв. за полугодието на 2012 г.

 

Активите на ЦКБ се увеличават със 114 млн. лв. от началото на 2012 г. до 3.12 млрд. лв. към 30 юни 2012 г.

 

Българо-американска банка свива над два пъти загубата си

 

Активите на Българо-американска кредитна банка (БАКБ), в която основен акционер е Цветелина Борсилавова, се увеличават с 80 млн. лв. от началото на 2012 г. до 831 млн. лв. към 30 юни 2012 г. С 55 млн. лв. се увеличават кредитите и авансите, а с 26 млн. лв. е увеличението на “финансовите активи на разположение за продажба“.

 

Загубата на банката намалява с 8 млн. лв. от 14 млн. лв. за първото полугодие на 2011 г. до 6 млн. лв. за първите шест месеца на годината.

 

Нетният лихвен доход се стопява с 10 млн. лв. до едва 1.2 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г. Приходите от лихви намаляват с 9 млн. лв., а разходите се увеличават с 1 млн. лв.

 

Нетният доход от такси и комисионни е 633 хил. лв. за първото полугодие на 2012 г., като се увеличава с близо 400 хил. лв. на годишна база.

 

Приходите от дивиденти се увеличават с 2 млн. лв. до 2.26 млн. лв. за първото полугодие на 2012 г., като тук се включват дивиденти от “И Ар Джи Капитал 1” АДСИЦ и “И Ар Джи Капитал 2” АДСИЦ.

 

Административните разходи намаляват с половин милион до 6.8 млн. лв. за полугодието на 2012 г., а обезценките на активи са за 7.8 млн. лв., или с 12.5 млн. лв. по-малко от година по-рано.

Споделяне

Още от Бизнес