КЦМ ще се модернизира и разшири с 65 млн. евро заем по плана "Юнкер"

КЦМ ще се модернизира и разшири с 65 млн. евро заем по плана "Юнкер"

Българският Комбинат за цветни метали (КЦМ) в Пловдив ще се модернизира, ще се разшири и ще повиши с 25 процента продукцията си, а производственият процес ще стане по-устойчив и ефективен с отпуснат заем за 65 млн. евро от Европейската инвестиционна банка по плана "Юнкер".

Отпуснатите средства ще бъдат инвестирани в периода 2020-2023. Подкрепеният от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) проект на КЦМ включва модернизиране и разширяване на завода за рафиниране на олово и благородни метали, както и модернизиране на инсталацията за електролиза на цинк. Производственият капацитет ще нарасне с 25 на сто, с 15% ще се увеличи капацитетът на рециклиране на различни видове оловни и цинкови вторични суровини. В момента, вторичните суровини са около 20% от произведените олово и цинк. След модернизацията делът на вторични суровини ще достигне 35%. Този дял е висок за стандартите на ЕС: други европейски комбинати за цинк и олово използват не повече от 10-15% вторични суровини.

КЦМ е собственост на "КЦМ 2000" АД. Компанията е средно-голяма компания и производството и на цинк и олово представлява близо 1% от световната продукция на тези метали и 3-4% от европейската продукция. Това е единственият такъв завод в централна и югоизточна Европа, като най-близките конкуренти се намират в Полша и Италия.

Цинкът от КЦМ се използва при галванизиране на стоманени продукти, при производството на сплави и месингови и бронзови продукти. Оловото на предприятието най-вече намира употреба в автомобилната индустрия и производството на индустриални оловно-кисели батерии. Компанията има над 1500 служители.

"С подкрепата на ЕИБ, КЦМ ще навлезе уверено в следващия си инвестиционен период, през който ще затвърди позицията си на водеща европейска компания в областта на рециклирането на така необходимите на обществото цветни метали и така ще допринесе за постигане на устойчиви цели на развитие”, каза главният изпълнителен директор на "КЦМ 2000" и председател на съвета на директорите Румен Цонев, цитиран в прессъобщението на ЕК.

"Европейското финансиране може да спомогне значително на тежката промишленост да достигне устойчиви нива", заяви вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова. "С помощта на плана Юнкер, нашият заем ще помогне на КЦМ да използва природните ресурси по по-добър начин и да намали енергийния интензитет на своята продукция. Тези два фактора ще увеличат конкурентноспособността на компанията, както и ще запазят 1500 работни места в един от кохезионните европейски региони. Това показва, че кръговата икономика и действията по опазване на климата вървят ръка за ръка с амбициозните социални и екологични цели на Европейския съюз", заяви тя.

"От изключителна важност е да направим традиционните ни индустрии по-екологично чисти и модерни, за да стимулираме енергийна ефективност", смята европейският комисар на икономиката, Паоло Джентилони.

Споделяне

Още от Бизнес