Кунева предлага родители да контролират качеството на закуските в училище

Кунева предлага родители да контролират качеството на закуските в училище

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева предлага родителите да контролират доставяните безплатни закуски на учениците от I до IV клас. Тя се срещна в понеделник с представители на Асоциация "Родители", фондация "Движение на българските майки" и Национален алианс "Усмихни се с мен".

“Необходимо е контролът да става през обществените съвети, които всяко училище вече трябва да има с новия Закон за предучилищното и училищното образование“, каза Кунева. Според нея родителите трябва да подават сигнали за лоши храни, липса на етикети и съдържание. Тя предложи да бъдат организирани общи срещи с Министерството на земеделието и храните и Българската агенция за безопасност на храните, за да бъде осъществяван постоянен контрол над доставчиците на безплатните закуски.

“Обществените съвети могат да влияят за сключването на договорите между училището и фирмата-доставчик. Ако дадена компания набере достатъчно точки от родителите, ще сключи договор с училището.

Ако обаче не е одобрена и има нула точки, няма да може“, заяви.

Отделно може да се направи забранителен списък на фирмите, които са излъгали родителите и съответно децата.

“Чрез обществените съвети родителите можем да влияем и да контролираме какви закуски получават децата и фирмите, които ги доставят. Освен това обществените съвети получават права и да атестират директорите, каза Теодора Пиралкова, председател на Национален алианс "Усмихни се с мен".

Кунева обяви за свой приоритет здравословното хранене в училищата.

Безплатните закуски за децата от І до ІV клас в последно време са обект на разпалени общестевни дискусии след публикувани от родители снимки.

Безплатните закуски се осигуряват по Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. По нея се отпускат около 20 милиона лева годишно, а храната за едно дете е на стойност между 50 и 95 стотинки на ден. Много родители се възмущават, че т.нар. "безплатна закуска", която е оскъдна и много често включва храни, които не са полезни за децата.

Храната, която се раздава в училище, е предвидена като допълнителен стимул по отношение на децата в риск от отпадане.

Тя играе и социална роля, особено в райони с висока безработица и предимно ромско население.

Кунева посочи, че в някои училища са решили проблема като не дават всеки ден безплатни закуски. Два пъти в седмицата се раздават плодове и мляко по програмите “Училищен плод“ и “Училищно мляко“.

В останалите три дни се предоставят безплатни закуски, които са по-качествени и съответно по-скъпи.

Кунева обясни ролята на обществените съвети към училищата. Те могат да дават становища за разпределението и изпълнението на бюджетите в тях и за размера на капиталовите им разходи. Съветите одобряват стратегиите за развитие на детските градини и училищата и приемат ежегодния отчет на диреторите за изпълнението им. Те участват в работата на педагогическите съвети по теми като ранно напускане на училище, уязвими групи и избор на ученически униформи.

Новият орган може да предлага идеи за подобряване на качеството на образованието, да съгласува учебните планове, както и избора на учебници. Представител на родителите ще участва в атестирането на директорите, при провеждането на конкурсите за тях, както и при създаването и приемането на етичния кодекс за училищната общност. Квотата на родителите в новия орган може да бъде запълвана както от бащи и майки на деца в съответните градини и училища, така и от професионално признати личности в различни сфери на обществения живот. Представителите на бизнеса ще бъдат определяни от областните управители по предложение на работодателските организации.

Споделяне

Още от България