Кунева препоръча отлагане на Общото събрание на МУ – София

Сн. БГНЕС

Вицепремиерът и образователен министър Меглена Кунева се обяви в понеделник за отлагане на насроченото за след ден Общо събрание на Медицинския университет в София за избор на нов ректор. Според образователния министър то трябва да бъде отложено до произнасянето на съда относно легитимността на процедурата по неговото свикване.

В петък и ректорът на МУ проф. Вихра Миланова поиска заседанието на Общото събрание на висшето училище да не се провежда, тъй като е незаконно свикано и евентуалният избор на нов ректор ще е нелегитимен.

След като одит на Министерството на образованието разкри злоупотреби в университета, извършени в мандата на бившия ректор Ваньо Митев, той и близки до него започнаха атаки срещу настоящия ректор

Вихра Миланова и инициираха свикването на Общо събрание за смяната ѝ.

В крайна сметка все още не е ясно дали насроченото за утре заседание ще се проведе и колко души ще се явят на него.

“Произнасянето относно законосъобразността на насроченото за 11-ти октомври Общо събрание е в изключителната компетентност на съда и предвид важността на решенията, предвидени в дневния ред на събранието, както и за да се гарантира тяхната законосъобразност препоръчвам Общото събрание да се проведе едва след като бъдат решени по безспорен начин всички въпроси, свързани с легитимността му и след като бъде гарантирана законосъобразността на взетите от него решения, за да не бъде допуснат административен хаос и правна несигурност в управлението на университета“, посочва в свое становище Кунева по повод изнесените от Миланова мотиви за незаконосъобразността на заседанието.

От изложените в писмото факти и обстоятелства е видно, че е налице правен спор относно законосъобразността на решението за свикване на Общото събрание и насрочването му за 11.10.2016 г.“, се посочва в писмото на министър Кунева. Тя отбелязва, че са изложени твърдения за нарушаване на Закона за висшето образование, Административно-процесуалния кодекс и Правилника на висшето училище при свикването и организиране на провеждането на Общото събрание.

“Разглеждането и решаването на административно-правния спор е от компетентността на съда, за което, според изложеното в писмото, той е сезиран с жалба от ректора, подадена чрез председателя на Общото събрание“, пише Меглена Кунева. Видно от писмото, е налице висящ съдебен процес, а съгласно АПК и ГПК никое друго учреждение няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда, отбелязва тя.

"Призовавам към стриктно спазване на законите на Република България и към сътрудничество между органите на управление на висшето училище, за да бъдат осигурени всички условия за легитимно упражняване на правомощията, установени в закона, след премахване на всички пречки и съмнения относно законосъобразното им упражняване“, казва още министърът на образованието в писмото си до председателя на ОС на Университета проф. Генчо Начев и до ректора проф. Вихра Миланова.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?