КЗД видя дискриминация към бременните висши държавни служителки

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) се самосезира за това дали правната ни уредба дискриминира жените, заемащи високи държавни длъжности. Поводът за това е възможността за предсрочно прекратяване на правомощията им при невъзможност да изпълняват задълженията си поради отпуск за бременност и раждане. КЗД се е самосезирала по доклад на своя член Есен Фикри. Според нея някои разпоредби от действащото ни законодателство препятстват достъпа, заемането и участието на жени на висши управленски позиции.

Без да споменават дали се самосезират по конкретен казус, от КЗД образуват своето дело, седмица след скандала около шефката на фонд “Земеделие“ Калина Илиева. Тя бе освободена от поста си, след като нейните “тайна“ бременност и раждане станаха публично достояние.

Според Фикри с изключение на народните представители, министър-председателя и министрите, за една много голяма част от мандатните длъжности невъзможността за изпълнение на функциите за определен период от време, вариращ от 3 до 6 месеца, за различните органи и длъжности, е абсолютно основание за предсрочно прекратяване правомощията.

Съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване обаче жените на подобни длъжности не само имат правото, но са и в същото време длъжни да излязат в дълъг платен отпуск за бременност и раждане за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Фикри изтъква, че жената няма право на избор дали и в какъв размер да ползва този вид отпуск, защото отпускът за бременност и раждане се разрешава от здравните органи, неговият срок е строго фиксиран в закона в размер на 410 календарни дни.

Отпускът за бременност и раждане може да бъде прекратен, но едва след навършване на 6-месечна възраст на роденото дете, само ако остатъкът се прехвърли за ползване на бащата.

Но дори и жената да прехвърли остатъка от отпуска на бащата след навършване на 6-месечна възраст на детето, то предвид това, че отпускът за бременност и раждане са разрешава 45 дни преди раждане, нейното отсъствие от ръководния пост не би могло да е по-малко от 7 месеца и половина.

Според Фикри действащото законодателство не предоставя право на избор при бременност и раждане жената на важен държавен пост да запази работата си, извършвайки свободно преценка дали да жертва кариерата си и да ползва в пълен размер отпуска за бременност и раждане или да ползва значително по-кратък такъв отпуск

Тя смята, че е действащата уредба не третира еднакво мъжете и жените, защото жените при бременност и раждане са обречени да загубят поста си на ръководна длъжност.

Споделяне

Още от България