КЗК чака становище от Брюксел за GSM лиценза на БТК

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между БТК и купувача на компанията "Вива венчърс". Това бе едно от задължителните условия за превеждане на парите и получаването на акциите от новия собственик на телекома.

Председателят на КЗК Петко Николов уточни, че другото чакано решение по искане на Комисията за регулиране на съобщението - дали има държавна помощ при даването на GSM лиценз, не е условие в приватизационния договор за БТК.

Комисията все още не може да се ангажира със срок за произнасяне по въпроса, защото чака официално становище от Главна дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия.

Сегашният краен срок на КЗК за решение е 6 юни, но Николов се застрахова, че всичко зависи от това кога ще се получи позицията от Брюксел.

В решението си по сделката за БТК, комисията поставя условия и към самата компания, свързани с бъдещите стъпки за либерализация на пазара.

КЗК иска да получи документацията, свързана с изпълнението на две условия - предоставянето на необвързан достъп до абонатна линия и осъществяването на взаимна свързаност на наети линии. И двете изисквания трябва да бъдат изпълнени към 1 януари 2005 г.

Ведомството на Петко Николов иска да получи окончателните договорености между БТК и КРС, за да прецени дали не се увреждат интересите на другите играчи на телекомуникационния пазар.

Доволни сме, че работата по приключването на сделката за БТК напредва и очакваме другите становища на съответните органи в най-скоро време, за да може приватизацията на БТК да стане факт, заявяват в съобщение до медиите от Вива венчърс.

Американският инвестиционен фонд Адвент, който е собственик на дружеството купувач, ще инвестира 700 млн. евро в осъвременяване и подобряване на инфраструктурата на БТК.

Според купувача приватизацията на БТК е ключов момент и в изпълнението на ангажиментите на България за постигане на определено ниво на цифровизация и действащ либерализиран пазар по глава "Телекомуникации" от преговорите за присъединяване към ЕС.

Значителното забавяне на сделката влияело отрицателно, както върху дейноста на БТК, така и върху либерализирането на пазара.

Споделяне

Още от Бизнес