КЗК: ДФ "Земеделие" създава нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията обяви, че Държавен фонд "Земеделие" създава нелоялна конкуренция с Указанията за предоставяне на целева субсидия за съхранение на пшеница за хляб от реколта 2002 г. Става въпрос за онази част от указанията, в която на зърнопроизводителите се отпуска субсидия, само ако съхраняват пшеницата в публични складове, а не и в зърнохранилища.

Според КЗК това създава условия за увреждане на конкуренцията между лицата, съхраняващи зърно и поставя зърнопроизводителите в неравностойно положение.

Проблемът бе разгледан повторно от комисията, след като ВАС отмени решението ѝ, взето през 2002 г. от предишния състав на КЗК, постановил, че няма нарушение на Закона за защита на конкуренцията.

Новият състав на КЗК обаче не приема за обоснован аргумента на ДФ "Земеделие", че по този начин се подкрепя системата на складови записи, които издават публичните складове. Складовите записи са вид ценни книжа, които могат да служат за обезпечение на кредитите за зърнопроизводителите.

Според комисията това са търговски отношения, които в условията на свободна икономическа среда следва да се определят от пазара, а не да се стимулират чрез методи, които поставят в неравноправно положение публичните складове и зърнохранилищата.

Отпусканата финансова линия за субсидиране на зърнопроизводителите е целева и е предназначена да покрие разходите им за съхранение на реколтата, а не да гарантира вземанията на публичните складове.

Освен това, отбелязват от комисията, лицензираните публични складове нямат достатъчен капацитет за съхранение на цялата зърнена реколта, превозът на зърното до тях изисква транспортни разходи, надвишаващи размера на отпусканата субсидия за съхранение. Увеличените транспортни разходи ощетяват онази част от производителите на зърно, които продължават да ползват услугите на зърнохранилищата, смята комисията.

В хода на разследването е установено, че Указанията за предоставяне на целева субсидия за съхранение на пшеница за хляб за следващата реколта - 2003 г. съдържат същите ограничения. Това дава основания на КЗК да се самосезира и за условията, при които ще се съхранява зърното от реколта '2003, съобщиха от пресцентъра на комисията.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?