КЗК е против минимални цени за нощувки според хотела

КЗК е против минимални цени за нощувки според хотела

Комисията за защита на конкуренцията разкритикува намерението на Министерството на туризма да въведе минимални цени за туристическите нощувки според категоризацията и звездите на местата за настаняване. С решението си антимонополната комисия подкрепя становището на туристическия бранш, че въвеждането на такива цени ще повлияе ценовата конкуренция между хотелите и няма да подобри услугите.

Произнасянето е по процедура за застъпничество на конкуренцията. Искането на туристическото ведомство да се въведат минимални цени според категорията на мястото за настаняване е аргументирано със сегашната възможност големи хотели да подбиват цените за нощувка като избиват разходите си от мащаба, докато малките хотелчета или къщи за гости не могат да правят това. Така туристите предпочитат по-евтините оферти на четири и петзвездни хотели, тъй като те предлагат и повече услуги в сравнение с малките места за отдих, които са по-ниска категория. Така хотелчетата не могат да си върнат инвестициите, не успяват да осигурят приходи за повишаване качеството на услугите си и стават неконкурентни.

Данните за нощувките недвусмислено сочат, че заетостта при категории "четири“ и "пет звезди“ е 50.5%, в "три звезди“ – 37.5%, а в "една“ и "две звезди“ – 25%.

Ведомството предлага и фиксираните минимални цени да служат за основа за минимално данъчно облагане, което според него ще изсветли туристическия сектор и ще допринесе за по-добрата регулация на пазара, по-голяма сигурност за малкия и среден бизнес и по-високи приходи към националната данъчна система.

Според Министерството на туризма нормативното въвеждане на минимални цени на база на себестойността на услугите, предлагани в хотелите, ще окаже положително въздействие върху пазара, като го предпази от дъмпингови практики, които обикновено са свързани със съкращаване на част от услугите или понижаване на качеството им. По този начин хотелите от по-ниска категория няма да бъдат принуждавани да предлагат цени под реалната им себестойност и ще им даде възможност да реинвестират печалбата в по-квалифициран персонал, както и в по-голямо разнообразие и по-високо качество на услугите.

Туоператорският бранш обаче е изразил становище против, защото се нарушавала конкуренцията, от асоциацията "Активни потребители" подкрепят с уговорки предложението.

В крайна сметка КЗК излиза с решение, че "минималните цени не могат да бъдат гаранция нито за качество, нито за спазване на изискванията за съответната категория хотели, нито, че хотелиерите биха инвестирали тази допълнителна печалба в повишаване на качеството на
предлаганите услуги".

"Цените за настаняване зависят от много други фактори, освен категорията, поради което е практически невъзможно да бъде определена една минимална цена за категория, която да е адекватна за всички случаи. Най-добрият начин за определяне на цените е това да става в резултат на естествените пазарни механизми, които отразяват пресечната точка между търсенето и предлагането", пише в решението на антимонополната комисия.

Според нея представените от ведомството данни сочат свръхпредлагане при местата за настаняване и ефективната конкуренция не означава поддържане на неефективни участници на пазара.

"Целта на конкуренцията е да се стимулира ефективността чрез предлагане на по-качествени услуги на по-ниски цени с цел привличане на повече клиенти. Въвеждането на минимални цени за настаняване би довело до същия ефект, какъвто би имал картел между всички хотели в България. Поддържането на неефективни хотели не би следвало да бъде за сметка на потребителите", смятат още в КЗК.

Според комисията дори е напълно възможно минималните цени да доведат дори до отлив на
 туристи. КЗК счита, че определянето на минимални цени при категоризираните места за настаняване не може да постигне нито една от преследваните регулаторни цели, а в същото време съществуват други механизми, с които те да бъдат постигнати, без да се ограничава конкуренцията.

Високо качество на предлаганите услуги по настаняване може да бъде осигурено чрез контрол по отношение на спазването на изискванията за съответната категория. Важно значение за противодействие на т. нар. сив сектор се очаква да има бъдещата Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), даваща възможност за обмен на данни в реално време по защитени канали между туристическото и вътрешното министерства, данъчната агенция, общините и хотелските рецепции.

Комисията посочва, че при дъмпингови цени има административни механизми за противопоставяне.

Споделяне

Още от Бизнес