КЗК обвини софийското парно в нелоялни практики

Дружеството принуждава инвеститори да му подаряват топлопроводи и абонатни станции

КЗК обвини софийското парно в нелоялни практики

"Топлофикация-София" злоупотребява с монополното си положение и налага нелоялни търговски условия за "извличане на финансови ползи". Това е установила Комисията за защита на конкуренцията. "Топлофикация" е заплашена от глоба, която може да стигне 10% от оборота ѝ. Дружеството има 30 дни да опровергае твърденията на антимополната комисия.

Определението на КЗК е по жалба от 2017 г., подадена от компаниите "Бигла ІІІ" и "Шалев Инвестмънт Груп ". Тя е заради изискване на "Топлофикация" при присъединяване на нови сгради към мрежата ѝ, нужната инфраструктура (топлопровод, съоръженията към него и абонатна станция) да бъде направена от инвеститорите. След това те трябва да я предоставят безвъзмездно на дружеството, а новият клиент получава заплащане не с пари, а с топлинна енергия.

Според КЗК договори с такива условия се сключват от юли 2015 г.

От антимонополната комисия смятат, че "Топлофикация" налага необосновани разходи на клиентите си, като ги кара да правят топлопреносната инфраструктура за своя сметка. Според нормативната уредба дружеството е задължено да направи тези инвестиции за своя сметка.

Условието, направената от инвеститорите в жилищни сгради инфраструктура да бъде прехвърлена безвъзмездно на "Топлофикация", е определено като "налагане на необосновано задължение на клиентите, в техен ущърб". Според КЗК "топлопреносното дружество следва да заплаща цена за ползване".

Третото изискване за присъединяване - стойността на направената инфрастурктура да се изплаща с топлинна енергия, "необосновано лишава строителите инвеститори от законоустановеното  им право да възвърнат инвестицията, която са направили, за да изградят енергийните обекти вместо "Топлофикация-София". От комисията отбелязват, че строителите и инвеститорите не са крайни потребители на топлинна енергия и "поради тази причина е  невъзможно да се възмездят чрез този наложен им способ".

Антимопонолната комисия счита, че "тези условия представляват нелоялни търговски условия", налагани от страна на предприятие с господстващо положение. Те не са "обосновани от обективни обстоятелства, а насочени към извличане на финансови ползи чрез експлоатиране на търговските партньори въз основа на притежаваната пазарна мощ". Според КЗК единствената цел на тези условия за присъединяване е експлоатация на инвеститорите и строителите. Налагането на изискванията не би било възможно от предприятие, което няма господстващо положение, отбелязват от КЗК.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес