КЗК одобри концесията на интермодалния терминал в Пловдив

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила концесията на интермодалния терминал в Пловдив без пазарен анализ. Това е решил антимонополният орган.

Концесионерът е дружеството "Терминали" ЕАД, което е 100% собственост на "ПИМК Холдинг Груп" АД – компанията майка на превозвача "ПИМК", който е сред лидерите в бранша.

Дружеството беше единствен кандидат в процедурата за концесия. Офертата му беше одобрена от правителството в средата на август, а концесионният договор е сключен на 21 септември.

КЗК се е отказала от пазарен анализна сделката, защото дружеството „Терминали“ не е реализирало оборот през предходната приключила финансова година- 2016 г., каквито са изискванията на закона.

Общият оборот на дружествата от икономическата група, към която принадлежи "Терминали" ЕАД, изчислен в съответствие с изискванията на Закона за защита на конкуренцията, реализиран през 2016 г. на територията на страната, е близо 117 млн. лева, става ясно от решението.

През 2016 г. не е реализиран оборот от страна на обекта на придобиване, т.е. интермодалният терминал в Пловдив. Съоръжението е новопостроено и не е планирано да извършва дейност до момента на фактическото определяне на изпълнител по експлоатацията му и влизането му във владение, е посочено в решението.

Още от Бизнес