КЗК отказа да се ангажира с мнение за ефекта при отнемане лиценза на ЧЕЗ

В силно засукано становище относно последиците от отнемането на лиценза на ЧЕЗ, което е било поискано от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, от Комисията за защита на конкуренцията на практика отказват да се ангажират с мнение по този въпрос. Антимонополният орган посочва, че негова работа е пряката защита на конкуренцията, разбирана като пазарен процес, а не на стопанските интереси на реалните или потенциалните участници на пазара.

От комисията посочиха в понеделник, че енергийният регулатор е този, който е компетентен в прилагането на енергийното законодателство и в отнемането на лицензия. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е също така органът, който следва да гарантира развитие на конкурентен вътрешен пазар на електроенергия и природен газ, отваряне на пазара за всички клиенти и доставчици в ЕС, пише в становището на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Според комисията, ДКЕВР трябва да осигурява равнопоставен достъп на нови участници до мрежите и пазара, да стимулира развитието на конкурентен енергиен пазар и да не допуска ограничаването на конкуренцията.

В своята дейност по лицензиране на доставчиците на съответните енергийни услуги ДКЕВР трябва също така да осигурява равни възможности на всички предприятия за участие на съответния пазар, смятат в КЗК. Освен това, чрез предвидените в законодателството мерки и процедури, ДКЕВР следва да гарантира непрекъснатостта на електрозахранването, като предотврати неблагоприятно засягане на благосъстоянието на потребителите на електроенергия в страната, пише още в становището.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес