КЗК откри недобросъвестни практики на телевизионния пазар

Антимонополният орган препоръчва създаването на регистър със собственици на медиите

КЗК откри недобросъвестни практики на телевизионния пазар

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) откри недобросъвестни практики на телевизионния пазар, медийна концентрация и насочване на рекламните бюджети към големи медийни групи. Това става ясно от съобщение на КЗК във връзка с направения секторен анализ на медийния пазар у нас.

Антимонополният орган препоръчва създаването на регистър на собствениците на медии и разпространители на медийно съдържание.

В анализа е направен преглед на относимата нормативна уредба и саморегулацията в сектора, проследени са характеристиките и структурата на отделните медийни пазари и участниците на тях. Анализирана е и дейността на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание. Установена е степента на пазарна концентрация и интеграция, очертани са пазарните тенденции и динамика, се казва в съобщението на КЗК.

В резултат на проучването са направени изводи за състоянието на медийния сектор и актуалните проблеми, засягащи конкуренцията. КЗК откроява няколко извода и препоръки.

"Наблюдават се недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори, които имат за резултат влошаване на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. В тези условия, възстановяването на пазарната среда би следвало да се търси в провеждането на политики за изчистване на "сивия сектор", за да могат да настъпят пазарните ефекти", се казва в съобщението.

На следващо място, с оглед установената тенденция за осъществяване на дейност от медийните участници едновременно на няколко медийни пазари, както и с цел наблюдаване на съществуващите вертикални ефекти и ниво на медийна концентрация, КЗК счита за удачно създаването на регистър, съдържащ информация относно крайните собственици на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание, е посочено в съобщението на регулатора.

Като друг проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници. Поради това КЗК счита, че всички допълнителни финансирания (извън установения начин на финансиране и/или бизнес модел) на участници на съответните пазари с публични средства, в това число целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол, се казва в съобщението.

Относно посочения от част от пазарните участници проблем, който засяга липсата на надеждна информация за тиражите на печатните издания, КЗК препоръчва да се обсъдят от компетентните органи и съответните заинтересовани страни, направените в тази връзка предложения на браншовите организации и заинтересованите страни, с цел предприемане на политики за тяхното решаване.

КЗК е информирала за резултатите от проучването си Народното събрание, Министерския съвет, министъра на икономиката, министъра на финансите и министъра на културата, за предприемане на подходящи мерки във връзка с функционирането на медийните пазари.

 

Споделяне

Още от Бизнес