КЗК отмени избора на доставчик на 110 нови автобуса за София

КЗК отмени избора на доставчик на 110 нови автобуса за София

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението на управата на общинската фирма "Столичен автотранспорт“ за класиране на кандидатите да доставят 110 нови автобуса за градския транспорт на София

Според решението на антимонополната комисия, класираните на първо и второ място "Джънджоу юйтун бус“ Ко. Лимитид и "Карсан Отомотив Санайи Ве Тиджарет” А.Ш всъщност е трябвало да бъдат отстранени от процедурата. Двете фирми не са отговорили на изискванията на възложителя да представят копия на официални документи, които да докажат по безспорен начин необходимите стойности на енергийните и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси.

В представените от тях документи са посочени количества в различни и несъпоставими мерни единици, като за количеството на неметанови въглеводороди NMHC липсва каквато и да било стойност и при двамата участници.

Затова и всъщност те е трябвало да бъдат отстранени, смята КЗК и връща процедурата от етап отваряне и разглеждане на техническите предложения на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Това означава, че поръчката ще отиде при чешката "Ивеко", която бе третият кандидат с оферта да осигури търсените автобуси на обща цена от 40 млн. лв. поръчката бе с прогнозна стойност 43 млн. лв., а предложенията на "Джънджоу" и "Карсан" бяха за 33.4 млн. лв. и 33 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?