КЗК отмени избора на екоорганизации да изготвят план за управление на парк “Пирин“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени избора на обединението от екоорганизации “Пирин 2014“ като изпълнител на обществената поръчка за изработване на план за управление на Национален парк “Пирин“, обявена от шефа на парка. Решението на антимонополния орган е взето след жалба на отстранения участък от търга “Пролес-Инженеринг“.

 

Избраният изпълнител се води от “Зелени Балкани“, представлявано от известния покрай различни екоскандали, включително в парк “Пирин“ Тома Белев, и включва още Фондация “Биоразнообразия“, “Екологичен център“ и още три фирми.

 

“Пролес-Инженеринг“, която се представлява от Антоний Стефанов, е била отхвърлена от процедурата с мотива, че предложеният от него ключов “експерт мониторинг” не отговаря на изискването за наличие на специфичен професионален опит. Проучването на КЗК обаче установило, че предложеният експерт притежава изискуемия опит в управлението на дейностите по мониторинг и оценка на различните екосистеми и околната среда, част от която са и защитените територии.

 

Нещата с професионалния опит на “експерт географска информационна система” на Обединение “Пирин 2014“ обаче не стоят така, установила още проверката на КЗК. Оказало се, че този експерт няма 7-годишен професионален опит в използването на информационни системи, включващи локални бази данни, преход на данни към обща база данни и управление на геобаза данни.

 

При това положение комисия връща процедурата от етап разглеждане на документите за подбор на участниците.

 

В обществената поръчка за изработване на план за управление на парк “Пирин“ участваха още две фирми - “Обединение Мист Гарнетс“ и “Консултантска къща Европроект“. Всички кандидати, освен Обединение“ Пирин 2014“ бяха отстранени от участие.

Споделяне

Още от България