КЗК отмени обществена поръчка на Военномедицинска академия

КЗК отмени обществена поръчка на Военномедицинска академия

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени обществена поръчка за абонаментно поддържане на сграден фонд, отоплителна система и ВиК инсталации на Военномедицинска академия (ВМА).

КЗК намира за неоправдано завишени изискуемите стойности за наличен финансов ресурс на фирмите кандидати. Освен това КЗК смята, че липсват точни указания при оценката на техническото предложение на участниците. Възложителят е поискал от участниците да представят декларация по образец, съдържаща списък на изпълнените услуги,еднакви или сходни с предмета на поръчката, без да уточнява какво следва да се разбира под понятието сходни услуги.

По тези причини КЗК отменя решението за откриване на процедура за възлагането на въпросната обществена поръчка.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?